Start >

[tmm name="4041"]

 

Andrejczyk Helena

Magdalena  pracuje w Fundacji SCOLAR od 2013 r. Prowadzi terapię indywidualną w Punkcie Przedszkolnym SCOLAR. W ramach Poradni i Fundacji SCOLAR zajmuje się terapią indywidualną i grupową dla dzieci i młodzieży z całościowymi zaburzeniami rozwoju. Wykonuje diagnozy możliwości intelektualnych, diagnozy gotowości szkolnej.

Absolwentka wydziału społecznej psychologii klinicznej oraz psychologii społecznej w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej. Obecnie jest w trakcie czteroletniej Szkoły Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej w Warszawie.

Odbyła szereg szkoleń w zakresie diagnozy i terapii osób ze spektrum autyzmu oraz staże w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i Ośrodku Szkoleniowym SCOLAR oraz Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii w Zagórzu. Szkoliła się w zakresie psychoterapii poznawczo-behawioralnej dzieci i młodzieży, neuropsychologii klinicznej dziecka oraz terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach. Wieloletni pracownik poradni psychologiczno- pedagogicznych, przedszkoli oraz koordynator Punktu Wczesnej Interwencji przy Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi nr 3 w Błoniu. W latach 2013 – 2015 pracownik Poradni dla Osób z Autyzmem Dziecięcym w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii w Józefowie.

Absolwentka Wydziału Zarządzania.
W Fundacji SCOLAR pełni funkcję członka zarządu.

Mikołajczyk Joanna

Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, na kierunku Wczesna Interwencja i Wychowanie Przedszkolne oraz Uniwersytetu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, gdzie studiowała Psychologię Rozwojową, Wychowawczą i Rodziny.
Ukończyła kurs trzystopniowy oraz kursy specjalizacyjne Stosowanej Analizy Zachowania organizowane przez Polskie Stowarzyszenie Terapii Behawioralnej.

Jest również terapeutą integracji sensorycznej i członkiem Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów SI.

Inne ukończone kursy i szkolenia to: Program Rozwoju Komunikacji Makaton (I stopień), Szkolenie PECS (poziom I), Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne (I stopień).
W poradni SCOLAR prowadzi terapię indywidualną małych dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju oraz uczestniczy w procesie diagnostycznym. W 2015 roku uzyskała tytuł terapeuty behawioralnego Polskiego Stowarzyszenia Terapii Behawioralnej

Mika Marlena

Marlena Mika związana jest z Fundacją SCOLAR od 2010 roku. Aktualnie prowadzi zajęcia indywidualne dla dzieci ze spektrum autyzmu metodą Stosowanej Analizy Zachowania (ABA). Jest również dyrektorem merytorycznym w Punkcie Przedszkolnym prowadzonym przez SCOLAR.

Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej dwóch specjalności: Pedagogiki Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie i Terapii Pedagogicznej. Ukończyła liczne szkolenia i kursy specjalistyczne, m.in. z podstaw diagnozy i terapii autyzmu, metod wspomagających komunikację (Program Rozwoju Komunikacji Makaton, PECS), terapii integracji sensorycznej, terapii ręki, Weroniki Sherborne, pracy Programami Aktywności Knillów.

Współpracowała z Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży na oddziale Rehabilitacji Neurologicznej oraz z Polską Fundacją im. Schumana, pracując jako edukator specjalny we francuskiej placówce terapeutycznej Sonnenhof. Odbyła staże z zakresu prowadzenia zajęć terapeutycznych w polskich ośrodkach terapii behawioralnej, a od 2013 roku pracuje pod regularną superwizją. W 2015 roku uzyskała tytuł terapeuty behawioralnego Polskiego Stowarzyszenia Terapii Behawioralnej.

Łukowska Ewa

Ewa pracuje w Fundacji SCOLAR od 2008 r. jako terapeuta indywidualny i grupowy dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju. Aktualnie prowadzi indywidualne i grupowe zajęcia terapeutyczne dla dzieci z zespołem Aspergera w ramach Poradni SCOLAR. Przeprowadza również testy inteligencji u dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju.  Ponadto jest członkiem zespołu diagnostycznego w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie oraz dyrektorem Pozaszkolnej Placówki Specjalistycznej SCOLAR.

Tytuł psychologa uzyskała na Uniwersytecie Warszawskim ze specjalizacją Psychologia Rehabilitacyjna Dzieci i Młodzieży. Od tego czasu ukończyła wiele szkoleń z zakresu diagnozy i terapii osób ze spektrum autyzmu uzyskując m. in. certyfikat uprawniający do stosowania narzędzia ADOS-2.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego. Pracownik Poradni Rehabilitacyjnej dla Dzieci z Autyzmem Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.

Od kilkunastu lat prowadzi terapię osób z rozpoznaniem Całościowych Zaburzeń Rozwoju.
Pracowała w Ośrodku Terapeutycznym dla Młodzieży z Autyzmem a także jako psycholog w przedszkolu integracyjnym. Wykładała na SWPS (wywiad psychologiczny) i studiach podyplomowych UW (terapia osób autystycznych).

Ukończyła staże m.in. w Fundacji Synapsis, w Telefonie Zaufania dla Młodzieży, w Ośrodku Terapii Gestalt, odbyła liczne szkolenia dotyczące diagnozy i terapii osób z objawami ze spektrum autyzmu, m.in. w zakresie terapii ABA.

W poradni Scolar prowadzi indywidualną terapię a także grupowe zajęcia Treningu Umiejętności Społecznych.

Szkoli rodziców i specjalistów w zakresie diagnostyki i terapii osób z rozpoznaniem Całościowych Zaburzeń Rozwoju i pracy nad trudnymi zachowaniami u dzieci. Prowadzi spotkania mediacyjne w trudnych sytuacjach szkolnych dzieci z diagnozą Z.A.

Krauze Anna

Ukończyła wydział Psychologii na Uniwersytecie Warszawskim (specjalizacja: psychologia kliniczna dziecka) oraz studia podyplomowe w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej.
Odbyła staże w Ośrodku Wczesnej Interwencji w Warszawie oraz w zespole środowiskowym w Fundacji SYNAPSIS.

Prowadziła terapię indywidualną małych dzieci z autyzmem metodą Stosowanej Analizy Zachowań, szkolenia dla rodziców i terapeutów, planowała i monitorowała przebieg programów edukacyjnych.

W poradni SCOLAR zajmuje się terapią indywidualną małych dzieci z zaburzeniami rozwoju (autyzm dziecięcy i całościowe zaburzenia rozwoju), prowadzi szkolenia oraz konsultacje dla rodziców i przedszkoli dotyczące zachowań trudnych i kłopotów z funkcjonowaniem w grupie, przygotowuje indywidualne programy edukacyjne dla dzieci.

Ukończyła Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Gdańsku.
Jest specjalistą drugiego stopnia w zakresie psychiatrii dzieci i młodzieży.
Szkoliła się w psychoterapii systemowej indywidualnej, par, rodzinnej i grupowej w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej w Poznaniu.

Pracuje w Poradni Rehabilitacyjnej dla Dzieci z Autyzmem i Ich Rodzin w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.

W Poradni SCOLAR zajmuje się diagnozą dzieci i młodzieży ujawniających objawy ze spektrum autyzmu (posiada certyfikaty uprawniające do stosowania w procesie diagnostycznym instrumentów ADOS i ADI-R) oraz terapią współistniejących zaburzeń psychicznych.
Prowadzi szkolenia dla rodziców, lekarzy oraz pracowników placówek edukacyjnych na temat zaburzeń ze spektrum autyzmu.

W 2013 roku wyróżniona w konkursie im. prof. Zbigniewa Religi- Fundacji „Zdążyć z Pomocą” o tytuł „Wyjątkowego lekarza”.

Przemysław Sowa

Jest absolwentem wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, ze specjalizacją psychologia kliniczna oraz stosowana psychologia społeczna. Współpracował z Akademickim Ośrodkiem Psychoterapii stosując krótkoterminową terapię strategiczną oraz z Centrum Wczesnej Interwencji „Krok po Kroku”, gdzie prowadził terapię indywidualną i grupową dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Uczestniczył również w przygotowywaniu i nadzorowaniu realizacji indywidualnych programów terapeutycznych.

W poradni SCOLAR prowadzi lub współprowadzi indywidualną i grupową terapię psychologiczną małych dzieci z zaburzeniami rozwoju (autyzm, całościowe zaburzenia rozwoju, zespół Aspergera). Przygotowuje indywidualne programy edukacyjne dla dzieci i współprowadzi treningi zabawy dla rodziców podopiecznych ośrodka. W pracy wykorzystuje metodę Stosowanej Analizy Zachowań (ABA).

Rogala

Absolwentka wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Podyplomowych Studiów Logopedycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz studiów podyplomowych z zakresu Oligofrenopedagogiki. Obecnie doktorantka w Zakładzie Logopedii i Emisji Głosu UW. Prowadzi zajęcia dla studentów dotyczące zaburzenia mowy i komunikacji u dzieci z autyzmem.
W poradni SCOLAR zajmuje się indywidualną terapią logopedyczną dzieci z autyzmem, wykorzystując w pracy zasady Stosowanej Analizy Zachowania.

łukasz_prochwicz

Łukasz pracuje w Fundacji SCOLAR od 2014 r. jako terapeuta indywidualny. Aktualnie prowadzi indywidualne zajęcia terapeutyczne dla dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju w Punkcie Przedszkolnym, Zespole Przedszkolnym oraz Poradni SCOLAR. Ponadto prowadzi treningi umiejętności społecznych. Szczególnym obszarem zainteresowań Łukasza jest praca z małym dzieckiem oraz wykorzystywanie nowoczesnych technologii w pracy terapeutycznej.

Tytuł magistra psychologii uzyskał w 2010 r. na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Od tego czasu uczestniczył w wielu kursach i szkoleniach, ukończył m.in.:szkolenie Intensive Skill Training in Applied Behavior Analysis for Teams Supporting Students with Autism, PATTAN,Harrisburg, USA; studia podyplomowe: Stosowana Analiza Zachowania, Uniwersytet SWPS; wczesne wspomaganie rozwoju małych dzieci ze złożonymi zaburzeniami rozwojowymi oraz wspieranie ich rodzin ,Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, studium przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Instytucie Psychologii Zdrowia PTP, szkolenie metody pracy z dziećmi z autyzmem (Stosowana Analiza Zachowania) w Fundacji Krok po Kroku, kurs wstępny metody VIT. Swoje doświadczenie zbierał pracując oraz odbywając staże szpitalach psychiatrycznych, ośrodkach interwencji kryzysowej oraz innych placówkach. Łukasz aktualnie stara się o tytułu międzynarodowy  tytuł terapeuty behawioralnego, BCBA.