Start > Articles posted by:Albert Kuza

REKRUTACJA NA ZAJĘCIA TUS

Zapraszamy na bezpłatną rekrutację na zajęcia Treningu Umiejętności Społecznych. Rekrutacja trwa około 45 minut.   Dla kogo: dzieci w wieku 5-6 lat, z diagnozą Zespołu Aspergera, trudnościami w funkcjonowaniu społecznym. Nie są wymagane orzeczenia o kształceniu specjalnym. Terminy:  planowane rozpoczęcie zajęć...

NIEBIESKO

Światowy Dzień Autyzmu

Filmy powstały dzięki rodzicom dzieci uczestniczących w zajęciach Pozaszkolnej Placówki Specjalistycznej Fundacji Scolar. Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w projekt: rodzicom, terapeutom i znajomym występującym w filmie. Muzyka: www.bensound.com Montaż: Ryszard Kowalczyk