Start > Diagnoza

slider01

Fundacja SCOLAR prowadzi Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną SCOLAR.

„Tylko nieznane budzi w człowieku lęk”
Antoine de Saint-Exupéry

Aby skutecznie pomóc dziecku zmagającemu się z problemami psychologicznymi czy funkcjonalnymi, konieczne jest przeprowadzenie rzetelnej diagnozy, która pozwala określić zarówno potrzeby danej osoby, jak i wytyczyć ogólny kierunek pracy. Przeprowadzenie diagnostyki pozwala również uruchomić postępowanie formalne w obszarze edukacyjnym czy socjalnym.
W poradni SCOLAR oferujemy diagnostykę w kilku obszarach:

CAŁOŚCIOWE ZABURZENIA ROZWOJU ADHD SI TRUDNOŚCI SZKOLNE TESTY PSYCHOLOGICZNE

Rokrocznie przeprowadzamy około 450 diagnoz różnego rodzaju, przyjmujemy około 500 nowych pacjentów w różnym wieku.