Start > Diagnoza > ADHD

Niektóre dzieci mają trudność ze spokojnym siedzeniem, trudno im milczeć przez dłuższą chwilę, wydają się być w ciągłym ruchu; inne z kolei spokojnie czekają na swoją kolej, ale wydają się nie pamiętać niemal żadnych poleceń przez dłużej niż kilka sekund, często gubią rzeczy, nie kończą zaczętych czynności. Często takie dzieci określa się jako po prostu ”niegrzeczne” – tymczasem w niektórych przypadkach za etykietką ”niegrzeczny” mogą kryć się zaburzenia koncentracji uwagi czy nadpobudliwość psychoruchowa. Jednak aby to stwierdzić, potrzebne jest przeprowadzenie rzetelnej diagnozy.

WIZYTYPROWADZĄCYKOSZT

Proces diagnostyki składa się z czterech do pięciu spotkań.

1. WYWIAD MEDYCZNY → wizyta BEZ DZIECKA. Lekarz psychiatra zbiera szczegółowy wywiad medyczny odnośnie dziecka. (1h)

2. OBSERWACJA MEDYCZNA → wizyta z DZIECKIEM. Lekarz psychiatra spotka się z dzieckiem, pobawi się, zagra w gry, porozmawia, jednocześnie prowadząc szczegółowe notatki. (1h)

3. 4. WIZYTY PSYCHOLOGICZNE → wywiad z RODZICAMI (1h) i obserwacja DZIECKA (1h). Na dalsze wizyty lekarz psychiatra kieruje do doświadczonego psychologa i diagnosty, mgr Beaty Chrzanowskiej-Pietraszuk.
Do czasu zakończenia projektu szkoleniowego wizyty te odbywają się w gabinecie mgr Chrzanowskiej (ul. Koszykowa 3/89)

(5.) PRZEKAZANIE DIAGNOZY → w zależności od potrzeby danego procesu diagnostycznego, ostatnim spotkaniem jest konsultacja u lekarza psychiatry celem omówienia postawionej diagnozy. Wizyta ta przeznaczona jest dla RODZICÓW, by mieli możliwość porozmawiać ze specjalistą. (1h)

Diagnozy nadzorują:
Lekarz psychiatra dzieci i młodzieży Ewa Urbanowicz;

Psycholog, psychoterapeuta Beata Chrzanowska – Pietraszuk.

Łączny koszt diagnozy wynosi 520,00-670,00zł

Wizyta u lekarza psychiatry: 150,00zł (1h)
Wizyta u psychologa: 110,00zł (1h)

Zapraszamy do kontaktu z rejestracją Poradni (kontakt).