Start > Diagnoza > Całościowe Zaburzenia Rozwoju

Autyzm i zespół Aspergera są schorzeniami coraz częściej diagnozowanymi. Należą one do spektrum całościowych zaburzeń rozwojowych, rozpoczynających się we wczesnym dzieciństwie (przed 3 rokiem życia). Wg. badań z ostatnich kilku lat, współczynnik występowania wynosi od 5 do 20 przypadków na 10 000 dzieci (autyzm), lub około 44 na 10 000 dzieci (zespół Aspergera), acz wartości te dramatycznie rosną. Koniecznością staje się prowadzenie kompleksowej diagnostyki, która rzetelnie odpowie na pytania rodziców i specjalistów.

UWAGA, WAŻNA INFORMACJA. 

Szanowni Państwo,

ze względu na przebudowę grafików diagnostycznych , formularz zgłoszeniowy został zablokowany do dnia 4.09.2017. Termin ten został wydłużony do 11.09.2017

O dnia 1 stycznia 2018 zmianie ulegnie procedura diagnostyczna oraz jej koszt.

Wszystkich Państwa, którzy wysłali zgłoszenie do tej chwili informujemy, że cykl diagnostyczny ich dziecka zostanie przeprowadzony w dotychczasowym trybie i wg obecnego cennika. Dotyczy to także tych pacjentów, którzy wyślą zgłoszenie po 11.09.2017 ale zostaną zdiagnozowani jeszcze w bieżącym roku.

Za ewentualne niedogodności przepraszamy.

W związku z dużym obciążeniem linii służącej do zapisu na diagnozy (695 055 714, 9:00-12:30) prosimy o skorzystanie z formularza kontaktowego online.

WYSŁANIE FORMULARZA JEST WARUNKIEM KONIECZNYM DO ZAPISANIA DZIECKA NA DIAGNOZĘ

WIZYTYPROWADZĄCYKOSZT

Procedura diagnostyczna to cztery (dzieci do 4 roku życia) bądź pięć (dzieci starsze, młodzież do 21rż) spotkań:

1. WYWIAD DIAGNOSTYCZNY → Wizyta BEZ DZIECKA. Na podstawie 18str. formularza zbierane są informacje dotyczące rozwoju oraz funkcjonowania dziecka.
Należy przynieść kopię: książeczki zdrowia; posiadanej dokumentacji medycznej, psychologicznej, pedagogicznej. Jeśli dziecko ma <3rż, warto wziąć płytę z 15-20 min nagraniem zachowania dziecka w warunkach domowych. Czas trwania: ok. 2 godzin zegarowych.

2. OBSERWACJA PSYCHOLOGICZNA → wizyta Z DZIECKIEM. Prowadzi ją zawsze dwóch specjalistów (psycholog, pedagog). Wizyta przebiega w postaci wspólnej zabawy, rysowania, czy rozmowy (w zależności od wieku małego pacjenta). Na tej podstawie wypełniany jest formularz diagnostyczny, oparty na Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10. Czas trwania: 60 minut.

3. OBSERWACJA PSYCHIATRYCZNA → również wizyta z DZIECKIEM, przebiegająca bardzo podobnie jak poprzednia wizyta. Tu dziecko obserwuje również lekarz psychiatra dzieci i młodzieży. Również wypełniany jest formularz diagnostyczny. Czas trwania: 60 minut.

4. POGŁĘBIONY WYWIAD MEDYCZNY → wizyta BEZ DZIECKA. Lekarz psychiatra uszczegóławia informacje zebrane podczas wizyty z udziałem dziecka. Korzysta z wystandaryzowanych testów i kwestionariuszy. Wizyta odbywa się tylko w przypadku dzieci > 4rż.
Czas trwania: 60 minut.

5. PRZEKAZANIE DIAGNOZY → wizyta BEZ DZIECKA. Wizyta przeznaczona dla rodziców – czas na wszelkie pytania, wątpliwości. Lekarz psychiatra omawia wszystkie spotkania, a także wręcza zaświadczenie lekarskie. Zalecana jest obecność OBOJGA rodziców.
Czas trwania: 60 minut.

Diagnozy nadzorują:
lek.med. Katarzyna Komendant, psychiatra dzieci i młodzieży, psycholog;

lek.med. Ewa Urbanowicz, psychiatra dzieci i młodzieży;

lek.med. Katarzyna Wyciszkiewicz, psychiatra dzieci i młodzieży.

Łączny koszt diagnozy wynosi 850,00 zł lub 1050,00 zł.

wywiad: 200,00 zł
obserwacja psychologiczna: 200,00 zł
obserwacja psychiatryczna: 250 zł
wywiad medyczny: 200,00 zł
przekazanie diagnozy: 200,00 zł.

Płatności za pierwsze spotkanie (WYWIAD) dokonuje się przelewem. Brak wpłaty na 3 dni przed wizytą równoznaczna jest z rezygnacją z diagnozy. Za drugą wizytę płaci się na pierwszej, za trzecią na drugiej etc.

Masz pytanie? NAPISZ DO NAS