Start > Diagnoza > Całościowe Zaburzenia Rozwoju

Autyzm i zespół Aspergera są schorzeniami coraz częściej diagnozowanymi. Należą one do spektrum całościowych zaburzeń rozwojowych, rozpoczynających się we wczesnym dzieciństwie (przed 3 rokiem życia). Wg. badań z ostatnich kilku lat, współczynnik występowania wynosi od 5 do 20 przypadków na 10 000 dzieci (autyzm), lub około 44 na 10 000 dzieci (zespół Aspergera), acz wartości te dramatycznie rosną. Koniecznością staje się prowadzenie rzetelnej, różnicującej diagnostyki.

Diagnoza wykonywana w naszej fundacji jest diagnozą nozologiczną, co oznacza, że odpowiada na pytanie, czy u pacjenta występują czy nie występują objawy uznawane za kryteria diagnostyczne dla danego zaburzenia (np. autyzmu czy zespołu Aspergera).

Aby zapisać dziecko na diagnozę, prosimy o skorzystanie z formularza kontaktowego online.

WYSŁANIE FORMULARZA JEST WARUNKIEM KONIECZNYM DO ZAPISANIA DZIECKA NA DIAGNOZĘ

WIZYTYPROWADZĄCYKOSZT

Procedura diagnostyczna to cztery (dzieci do 4 roku życia) bądź pięć (dzieci starsze, młodzież do 21rż) spotkań:

1. WYWIAD DIAGNOSTYCZNY → Wizyta BEZ DZIECKA. Na podstawie 18str. formularza zbierane są informacje dotyczące rozwoju oraz funkcjonowania dziecka.
Należy przynieść kopię: książeczki zdrowia; posiadanej dokumentacji medycznej, psychologicznej, pedagogicznej. Jeśli dziecko ma <3rż, warto wziąć płytę z 15-20 min nagraniem zachowania dziecka w warunkach domowych. Czas trwania: ok. 2 godzin zegarowych.

2. OBSERWACJA PSYCHOLOGICZNA → wizyta Z DZIECKIEM. Prowadzi ją zawsze dwóch specjalistów (psycholog, pedagog). Wizyta przebiega w postaci wspólnej zabawy, rysowania, czy rozmowy (w zależności od wieku małego pacjenta). Na tej podstawie wypełniany jest formularz diagnostyczny, oparty na Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10. Czas trwania: 60 minut.

3. OBSERWACJA PSYCHIATRYCZNA → również wizyta z DZIECKIEM, przebiegająca bardzo podobnie jak poprzednia wizyta. Tu dziecko obserwuje również lekarz psychiatra dzieci i młodzieży. Również wypełniany jest formularz diagnostyczny. Czas trwania: 60 minut.

Od 1 stycznia 2018 roku, w czasie jednej z powyższych obserwacji, prowadzone będzie badanie przy pomocy standaryzowanego narzędzia diagnostycznego – ADOS – 2. Jest zestaw prób, pozwalających obserwować zachowania osoby badanej, charakterystycznych dla zaburzeń ze spektrum autyzmu. Ocena jest dokonywana na podstawie ściśle określonych kryteriów i pozwala na określenia stopnia nasilenia zaburzenia.

4. POGŁĘBIONY WYWIAD MEDYCZNY → wizyta BEZ DZIECKA. Lekarz psychiatra uszczegóławia informacje zebrane podczas wizyty z udziałem dziecka. Korzysta z wystandaryzowanych testów i kwestionariuszy. Wizyta odbywa się tylko w przypadku dzieci > 4rż.
Czas trwania: 60 minut.

5. PRZEKAZANIE DIAGNOZY → wizyta BEZ DZIECKA. Wizyta przeznaczona dla rodziców – czas na wszelkie pytania, wątpliwości. Lekarz psychiatra omawia wszystkie spotkania, a także wręcza zaświadczenie lekarskie. Zalecana jest obecność OBOJGA rodziców.
Czas trwania: 60 minut.

Diagnozy nadzorują:

lek.med. Ewa Urbanowicz, psychiatra dzieci i młodzieży;

lek.med. Katarzyna Wyciszkiewicz, psychiatra dzieci i młodzieży – na urlopie;

lek.med. Katarzyna Komendant, psycholog, psychiatra dzieci i młodzieży;

lek.med. Karolina Smolarczyk-Szpin, psychiatra.

Pozostali członkowie zespołów diagnostycznych:

mgr Małgorzata Cychowska, psycholog, pedagog specjalny;

mgr Justyna Gołowin, psycholog;

mgr Justyna Kanciała, psycholog, psychoterapeuta;

mgr Anna Krauze, psycholog;

mgr Helena Krauze, psycholog, psychoterapeuta;

mgr Joanna Mikołajczyk, psycholog, pedagog specjalny;

mgr Katarzyna Płucienniczak, psycholog;

Łucja Jacyno, terapeuta.

Łączny koszt diagnozy od 1 stycznia 2018 roku wynosi  1380 zł lub 1600 zł, w zależności od wieku dziecka i związanej z tym ilości wizyt:

wywiad: 350,00 zł
obserwacja psychologiczna: 350,00 zł
obserwacja psychiatryczna: 430,00 zł
wywiad medyczny: 220,00 zł
przekazanie diagnozy: 250,00 zł.

Płatności za pierwsze spotkanie (WYWIAD) dokonuje się przelewem. Brak wpłaty na 3 dni przed wizytą równoznaczna jest z rezygnacją z diagnozy. Za drugą wizytę płaci się na pierwszej, za trzecią na drugiej etc.

Masz pytanie? NAPISZ DO NAS