Start > Diagnoza > Diagnozy Szkolne

W Poradni SCOLAR prowadzimy diagnostykę dojrzałości szkolnej oraz ryzyka dysleksji rozwojowej.

WIZYTYPROWADZĄCYKOSZT

Badanie obejmuje skrócony wywiad z rodzicem oraz szczegółowe badanie psychologiczno-pedagogiczne pacjenta. Trwa 3 godziny (badanie pierwszorazowe) lub 2 godziny (kolejne badanie).
W przypadku ucznia gimnazjum lub szkoły średniej konieczne jest dostarczenie na wizytę skierowania ze szkoły!
Na wizytę prosimy zabrać 2-3 zeszyty szkolne (w tym zwłaszcza zeszyt do języka polskiego).

Diagnozy dysleksji:

  • U dzieci w wieku przedszkolnym można dokonać wyłącznie oceny rozwoju dziecka oraz stwierdzić występowanie zaburzeń, które w przyszłości mogłyby przekształcić się w dysleksję. Badanie przeważnie trwa 2h.
  • U uczniów klas I-III można stwierdzić występowanie ryzyka dysleksji rozwojowej. Badanie przeważnie trwa 3h.
  • U uczniów klas IV i wyższych stwierdza się występowanie lub niewystępowanie dysleksji rozwojowej. Badanie przeważnie trwa 3h.

Diagnozy dojrzałości szkolnej trwają przeważnie 4h.

Diagnozy prowadzą psychologowie:
mgr Grażyna Ehrlich (dysleksja, uczniowie szkół podstawowych),

mgr Helena Magdalena Andrejczyk (dojrzałość szkolna)

Koszt diagnozy wynosi 300 lub 360 zł.

1 godzina badania pod kątem dysleksji w przypadku dziecka przedszkolnego lub ucznia podstawówki = 120,00zł
1 godzina badania pod kątem dysleksji w przypadku ucznia gimnazjum, liceum lub osoby dorosłej = 100,00zł
1 godzina badania pod kątem dojrzałości szkolnej = 120,00zł

Na diagnozę można umówić się telefonicznie lub mailowo (kontakt).