Start > Diagnoza > Testy inteligencji i poziomu funkcjonowania
analysis-blackboard-board-355952

Współpracujący z Poradnią SCOLAR psychologowie przeprowadzają badania pod kątem inteligencji i poziomu funkcjonowania.

TESTYWIZYTYPROWADZĄCYKOSZT
  • Test SB5 – Skala Inteligencji Stanford-Binet 5: przeznaczone dla dzieci i młodzieży (2-18 lat) oraz osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną. Składa się z różnych zadań, zarówno słownych jak i bezsłownych.
  • IDS Skale Inteligencji i Rozwoju: przeznaczone dla dzieci w wieku 5-10 lat. Badanie polega na wykonywaniu przez dziecko różnorodnych, ciekawych zadań, przy użyciu klocków, książeczek, koralików, zdjęć itp.
  • test Międzynarodowa Wykonaniowa Skala Leitera: bezsłowne badanie inteligencji, przeznaczone dla dzieci w wieku 3-15lat. Polega na odwzorowywaniu wzorów z klocków.
  • Test Matryc Ravena: bezsłowne badanie inteligencji dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Polega na uzupełnianiu serii obrazków.
  • test PEP-R (profil psychoedukacyjny): badanie rozwoju funkcjonalnego dzieci do 7 roku życia. Składa się z różnych zadań praktycznych, przykładowo: naśladowania gestów, rysowania.
Ilość i przebieg wizyt zależy od wybranego testu:

  • Skala Inteligencji Stanford-Binet 5 → (1-2 spotkania, w zależności od pracy dziecka; ok 120min)
  • IDS Skale Inteligencji i Rozwoju → (1-2 spotkania, w zależności od pracy dziecka; 60-90min)
  • Międzynarodowa Wykonaniowa Skala Leitera→ (1-2 spotkania, w zależności od pracy dziecka; 45-90min)
  • Test Matryc Ravena → (1 spotkanie, ok. 60min)
  • PEP-R → (3-4 spotkania, w zależności od pracy dziecka)

mgr Helena Magdalena Andrejczyk (IDS Skale Inteligencji i Rozwoju, Międzynarodowa Wykonaniowa Skala Leitera, Test Matryc Ravena)

mgr Katarzyna Płucienniczak (IDS Skale Inteligencji i Rozwoju, Międzynarodowa Wykonaniowa Skala Leitera)

mgr Przemysław Sowa (PEP-R).

W zależności od testu, koszt badania wraz z opinią wynosi: Skala Inteligencji Stanfort-Binet 5, IDS Skale Inteligencji i Rozwoju, Międzynarodowa Wykonaniowa Skala Leitera, Test Matryc Ravena 350,00zł

PEP-R 500,00zł

Zapraszamy do kontaktu z rejestracją Poradni (kontakt).