Start > Diagnoza > Testy psychologiczne i pedagogiczne

Współpracujący z Poradnią SCOLAR psychologowie przeprowadzają badania pod kątem inteligencji i poziomu funkcjonowania.

WIZYTYPROWADZĄCYKOSZT

Ilość i przebieg wizyt zależy od wybranego testu:
Leiter → (1-2 spotkania, w zależności od pracy dziecka; 45-90min)

test WISC-R → (1 spotkanie, 60-90min)

Raven → (1 spotkanie, ok 45-60min)

PEP-R → (3-4 spotkania, w zależności od pracy dziecka)

mgr Helena Magdalena Andrejczyk (IDS, Leiter, Raven, WISC-R)

mgr Aleksandra Gołaszewska (Leiter, WAIS-R dla dorosłych)

mgr Ewa Łukowska (Raven, WISC-R)

mgr Katarzyna Płucienniczak (Leiter)

mgr Przemysław Sowa (PEP-R).

W zależności od testu, koszt badania wraz z opinią wynosi:
Leiter (220,00zł)

Raven (150,00zł)

WISC-R (220,00zł)

PEP-R (500,00zł)

Zapraszamy do kontaktu z rejestracją Poradni (kontakt).