Start > Diagnoza > Testy psychologiczne i pedagogiczne

Współpracujący z Poradnią SCOLAR psychologowie przeprowadzają badania pod kątem inteligencji i poziomu funkcjonowania.

TESTYWIZYTYPROWADZĄCYKOSZT
  • IDS Skale Inteligencji i Rozwoju dla Dzieci w wieku 5-10 lat:
  • test Międzynarodowa Wykonaniowa Skala Leitera: bezsłowne badanie inteligencji, przeznaczone dla dzieci 3-15lat. Polega na odwzorowywaniu szeregów klocków i elementów.
  • test Test Matryc Ravena: bezsłowne badanie inteligencji dla dzieci, młodzieży
    i dorosłych. Polega na uzupełnianiu ciągów logicznych w postaci obrazków.
  • test PEP-R (profil psychoedukacyjny): badanie rozwoju funkcjonalnego dzieci do 7 roku życia. Składa się z różnych zadań praktycznych, przykładowo: naśladowania gestów, rysowania.

Ilość i przebieg wizyt zależy od wybranego testu:
IDS Skale Inteligencji i Rozwoju dla Dzieci w wieku 5-10 lat→ ()

Międzynarodowa Wykonaniowa Skala Leitera
→ (1-2 spotkania, w zależności od pracy dziecka; 45-90min)

PEP-R → (3-4 spotkania, w zależności od pracy dziecka)

mgr Helena Magdalena Andrejczyk (IDS Skale Inteligencji i Rozwoju dla Dzieci w wieku 5-10 lat, Międzynarodowa Wykonaniowa Skala Leitera, Test Matryc Ravena)

mgr Katarzyna Płucienniczak (IDS Skale Inteligencji i Rozwoju dla Dzieci w wieku 5-10 lat, Międzynarodowa Wykonaniowa Skala Leitera)

mgr Przemysław Sowa (PEP-R).

W zależności od testu, koszt badania wraz z opinią wynosi:
IDS Skale Inteligencji i Rozwoju dla Dzieci w wieku 5-10 lat (350,00 zł)

Międzynarodowa Wykonaniowa Skala Leitera (350,00zł)

PEP-R (500,00zł)

Zapraszamy do kontaktu z rejestracją Poradni (kontakt).