Start > Kadra Zespół Przedszkolny
Krauze Anna

Ukończyła wydział Psychologii na Uniwersytecie Warszawskim (specjalizacja: psychologia kliniczna dziecka) oraz studia podyplomowe w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej.
Odbyła staże w Ośrodku Wczesnej Interwencji w Warszawie oraz w zespole środowiskowym w Fundacji SYNAPSIS.

Prowadziła terapię indywidualną małych dzieci z autyzmem metodą Stosowanej Analizy Zachowań, szkolenia dla rodziców i terapeutów, planowała i monitorowała przebieg programów edukacyjnych.

W poradni SCOLAR zajmuje się terapią indywidualną małych dzieci z zaburzeniami rozwoju (autyzm dziecięcy i całościowe zaburzenia rozwoju), prowadzi szkolenia oraz konsultacje dla rodziców i przedszkoli dotyczące zachowań trudnych i kłopotów z funkcjonowaniem w grupie, przygotowuje indywidualne programy edukacyjne dla dzieci.

łukasz_prochwicz

Łukasz pracuje w Fundacji SCOLAR od 2014 r. jako terapeuta indywidualny. Aktualnie prowadzi indywidualne zajęcia terapeutyczne dla dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju w Punkcie Przedszkolnym, Zespole Przedszkolnym oraz Poradni SCOLAR. Ponadto prowadzi treningi umiejętności społecznych. Szczególnym obszarem zainteresowań Łukasza jest praca z małym dzieckiem oraz wykorzystywanie nowoczesnych technologii w pracy terapeutycznej.

Tytuł magistra psychologii uzyskał w 2010 r. na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Od tego czasu uczestniczył w wielu kursach i szkoleniach, ukończył m.in.:szkolenie Intensive Skill Training in Applied Behavior Analysis for Teams Supporting Students with Autism, PATTAN,Harrisburg, USA; studia podyplomowe: Stosowana Analiza Zachowania, Uniwersytet SWPS; wczesne wspomaganie rozwoju małych dzieci ze złożonymi zaburzeniami rozwojowymi oraz wspieranie ich rodzin ,Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, studium przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Instytucie Psychologii Zdrowia PTP, szkolenie metody pracy z dziećmi z autyzmem (Stosowana Analiza Zachowania) w Fundacji Krok po Kroku, kurs wstępny metody VIT. Swoje doświadczenie zbierał pracując oraz odbywając staże szpitalach psychiatrycznych, ośrodkach interwencji kryzysowej oraz innych placówkach. Łukasz aktualnie stara się o tytułu międzynarodowy  tytuł terapeuty behawioralnego, BCBA.