Start > Konsultacje wyjazdowe

Psychologowie i pedagodzy Fundacji SCOLAR prowadzą konsultacje na terenie szkół i przedszkoli.

Kogo może to zainteresować

  •  Jeśli jesteś Rodzicem dziecka z całościowymi zaburzeniami rozwoju, które ma problemy w szkole lub przedszkolu i chciałbyś, aby doświadczony specjalista pojechał na miejsce, przyjrzał się trudności i zaproponował nauczycielom efektywniejszą metodę postępowania.
  • Jeśli jesteś Dyrektorem lub Pracownikiem szkoły lub przedszkola, której jeden z uczniów ma problemy podczas zajęć, jeśli czujesz, że przydałoby ci się wsparcie osoby specjalizującej się w pracy z tego typu trudnościami.

Jak się umówić

1. Napisz mail do Fundacji (krystyna.chojnowska@scolar.pl) – otrzymasz niezbędne dokumenty (umowa, oświadczenie Rodzica o wyrażeniu zgody na kontakt SCOLAR z placówką),

2. Wypełnij dokumenty i/lub przekaż osobom, które powinny je wypełnić,

3. Odeślij lub przywieź dokumenty do SCOLAR (ul. Kubickiego 9 lok 4, biuro administracyjne),

4. Nasz pracownik skontaktuje się z placówką celem ustalenia odpowiedniego terminu,

5. Po zakończeniu cyklu płatnik otrzyma fakturę drogą mailową.

Wizyty

Na cykl konsultacyjny składają się przynajmniej 3 spotkania:

1. Wywiad z pracownikami szkoły/przedszkola

2. Obserwacja dziecka (po tej obserwacji pracownik przesyła zalecenia drogą mailową)

3. Follow-up, czyli spotkanie podsumowujące

Prowadzący

Na spotkania przyjeżdżają tylko doświadczeni terapeuci, psychologowie lub pedagodzy.

Koszt

1 godzina zegarowa konsultacji = 130,00zł