Start > O Nas

Fundacja SCOLAR istnieje od 2004 roku. Jest organizacją pożytku publicznego (taka forma prawna umożliwia pozyskiwanie środków, dzięki którym dzieci mogą korzystać z różnorodnych zajęć w korzystniejszych cenach (programy). Przyświeca nam konkretna wizja, według której kształtujemy naszą pracę i nieustająco się rozwijamy.

Aktualnie zespół Fundacji tworzy 3 członków zarządu, 6 pracowników administracyjnych oraz ponad 65 pracowników merytorycznych. Zespół terapeutyczny nieustannie rozwija swoje umiejętności i zdobywa nową wiedzę uczestnicząc w konferencjach (w tym zagranicznych), szkoleniach oraz korzystając z superwizji zewnętrznej i wewnętrznej (zarówno w formie pracy indywidualnej, jak i grupowej).

Fundacja prowadzi:

Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną
Ośrodek Szkolenia
Dofinansowane programy terapeutyczne i szkoleniowe
Niepubliczny Punkt Przedszkolny
Zespoły przedszkolne
Specjalistyczną Placówkę Pozaszkolną

————————-
Archiwum
Zainteresowanych wszystkimi projektami prowadzonymi przez SCOLAR zachęcamy do odwiedzenia strony projektów archiwalnych.