Start > O Nas > Historia

Trochę historii…

W październiku 2002 roku utworzony został zespół terapeutyczny SCOLAR, który zajął się m.in. diagnostyką autyzmu i trudności szkolnych, terapią dzieci zdolnych, reedukacją i szkoleniami. W 2004 roku powstał pomysł stworzenia nadrzędnej struktury w postaci Fundacji, która tworzyłaby możliwość uczestniczenia w konkursach ogłaszanych przez instytucje zewnętrzne. Lipiec 2004 przyniósł rozpoczęcie procedury rejestracyjnej w Krajowym Rejestrze Sądowym. REGON nadano nam 2.11.2004, a NIP 30.11.2004.

W styczniu 2014 roku Fundacja uruchomiła Niepubliczny Punkt Przedszkolny, w którym bawi się i uczy 24 maluchów z całościowymi zaburzeniami rozwoju. Na wrzesień 2014 planowane jest uruchomienie kolejnej formy wsparcia – zespołów terapeutycznych dla dzieci w wieku przedszkolnym.

Przez 10 lat, jakie minęły od powstania Fundacji pozyskaliśmy dofinansowania na 19 projektów terapeutyczno-edukacyjnych, obejmując w ten sposób pomocą setki dzieci, rodziców i pedagogów, dla których często profesjonalne wsparcie nie byłoby w inny sposób dostępne. Jako pracownicy Fundacji a także jako psychologowie, pedagodzy i terapeuci, cieszymy się widząc, iż nasi pacjenci mogą uzyskać niezbędne wsparcie, którego koszt jest znacznie zmniejszony.

Projekty archiwalne