Start > O Nas > Misja

Nasza Misja:

Oferować profesjonalne, praktyczne wsparcie terapeutyczne dzieciom, młodzieży i dorosłym borykających się z trudnościami psychospołecznymi – przede wszystkim (lecz nie jedynie) z zaburzeniami ze spektrum PDD (całościowe zaburzenia rozwojowe).

Nasza Wizja:

Chcemy widzieć ludzi, którzy mimo diagnozy całościowych zaburzeń rozwoju, sprawnie funkcjonują we współczesnym społeczeństwie. Dzieci, młodzież i dorosłych, których rehabilitacja przebiegła skutecznie, umożliwiając im szczęśliwe, spełnione życie.

Chcemy oglądać rodziny, które nie są osamotnione z trudnościami, jakie może przynieść diagnoza ich dziecka. Rodziny, które nie obawiają się o zdrowie, rozwój czy samodzielność malucha lub młodego człowieka, ale odczuwają radość, dumę i patrzą z nadzieją w przyszłość.

Chcemy uczestniczyć w rozwoju kadry pedagogicznej i psychologicznej współczesnych szkół, poradni i ośrodków. Dzieląc się z nimi naszym doświadczeniem i wiedzą, pomagać im nieść pomoc innym.