Start > Punkty Przedszkolne > Wilanów – Zespół Przedszkolny

Zespół przedszkolny rozpoczął działanie we wrześniu 2014 roku.

Celem zespołu jest pomoc dziecku w szeroko rozumianym funkcjonowaniu społecznym (zajęcia grupowe) oraz uczenie komunikacji i umiejętności niezbędnych do codziennego funkcjonowania (samodzielność, czynności samoobsługowe) które odbywa się podczas zajęć indywidualnych.

Przedszkole funkcjonuje codziennie w godzinach 13.30 – 18 na Wilanowie.

Zapraszamy dzieci w wieku 2.5 – 7 lat z diagnozą autyzmu .

CO OFERUJEMY?

20 Godzin zajęć tygodniowo:

- zajęcia indywidualne prowadzone metodą stosowanej analizy zachowania *

- zajęcia z logopedą (3 godziny)

- zajęcia z fizjoterapeutą  (1 godzina )

- zajęcia grupowe w małych 4 osobowych grupach *

Z dziećmi  pracują doświadczeni terapeuci. Obejmujemy opieką dziecko i jego rodzinę.

*ilość zajęć indywidualnych i grupowych dopasowywana jest do potrzeb dziecka.  Przykładowo – 8 godzin zajęć grupowych i 8 godzin zajęć indywidualnych, lub 12 godzin zajęć grupowych i 4 godziny zajęć indywidualnych .

Na zajęciach indywidualnych terapeuci pracują według metody stosowanej analizy zachowania i realizują indywidualne programy edukacyjno terapeutyczne (IPET), napisane na podstawie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego oraz testu VB-MAPP.

Zajęcia grupowe odbywają się w grupach czteroosobowych z dwoma terapeutami. Dzieci mają od 4 do 12 godzin zajęć grupowych tygodniowo. Podczas tych zajęć skupiamy się przede wszystkim na rozwijaniu umiejętności społecznych, pracy w grupie i zabaw z rówieśnikami. Nie wszystkie dzieci uczestniczą w tych zajęciach – niektóre z nich na danym etapie terapii wymagają przede wszystkim terapii indywidualnej.

Podczas zajęć grupowych realizowana jest podstawa programowa wychowania przedszkolnego dla przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego, zgodna z wymogami Ministra Edukacji Narodowej. Została ona dostosowana do potrzeb naszych podopiecznych.

Zespół tworzą psychologowie i pedagodzy, logopedzi/neurologopedzi oraz rehabilitant.

Dyrektor merytoryczny : Anna Krauze

 Miesięczny koszt zajęć w zespole przedszkolnym wynosi 380 zł .

JAK DO NAS DOŁĄCZYĆ?                      

- mail zgłoszeniowy : rekrutacjazp@scolar.pl

- udział w bezpłatnej 1.5 godzinnej rekrutacji na terenie placówki

- orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – może być ono wykorzystane w jednym miejscu tj. w jednej placówce edukacyjnej.