Start > Samodzielność Daje Szansę zakończony 03.2018

samodzielnosc2

Fundacja SCOLAR zaprasza do udziału w projekcie osoby powyżej 18 roku życia z diagnozą całościowych zaburzeń rozwoju, posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

 

Projekt jest realizowany w okresie od 01.04.2015 r. do 31.03.2018 r. Ma on na celu poprawę poziomu funkcjonowania jego beneficjentów, w szczególności wzmocnienia wybranych umiejętności społecznych, ograniczenia występowania zachowań niepożądanych, wzrostu samodzielności i aktywności zarówno w grupach rówieśniczych, jak i na polu zawodowym.

 

Gwarantujemy dobór liczby godzin oraz typu zajęć do indywidualnych potrzeb uczestników!

W ramach projektu realizowane są następujące formy wsparcia:

  • Trening Umiejętności Społecznych
  • Trening Organizacji Czasu Wolnego
  • Warsztaty Manualne
  • Terenowe Zajęcia Grupowe
  • Zajęcia Indywidualne
  • Konsultacje dla rodzin beneficjentów

 

Zajęcia odbywają się w siedzibie Fundacji Pomocy Edukacyjno-Terapeutycznej
dla Niepełnosprawnych SCOLAR przy ul. Kubickiego 9 lok. 2 oraz przy ul. Marconich 2 lok. 5 w Warszawie.

Miesięczna opłata wynosi ok. 120 zł. W ramach tej kwoty proponujemy ok. 64 godziny zajęć miesięcznie. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o kontakt:  691804727.

samodzielnosc_1