Start > Aktualności > SCOLARowy Newsletter No 4

DZIEŃ DOBRY,

przed Państwem kolejny numer Newslettera, który z racji Światowego Miesiąca Wiedzy na Temat Autyzmupoświęcamy w całości zagadnieniom autyzmu: diagnozie oraz terapii dzieci w wieku przedszkolnym.

2 kwietnia obchodzony był Światowy Dzień Wiedzy na Temat Autyzmu, ustanowiony sześć lat temu przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. Fundacja SCOLAR czynnie wspierała i uczestniczyła w tej akcji. Podopieczni wszystkich naszych placówek, w ramach zajęć plastycznych, przygotowali plakaty i torby w barwach niebieskich, a dorośli wykonali okolicznościowe znaczki.

ZAPRASZAMY DO  LEKTURY!


CO TO JEST AUTYZM?

Rodzice małych dzieci zgłaszający się na konsultację do psychologa często jako najbardziej niepokojące w rozwoju ich dziecka wymieniają trudności w komunikacji. Mogą one przejawiać się : brakiem mowy, zbyt wolnym pod względem wieku dziecka rozwojem mowy w porównaniu do rówieśników,  zatrzymaniem lub cofnięciem już posiadanych umiejętności komunikowania się.
Jako kolejne trudności w rozwoju dziecka, rodzice wymieniają:  trudność dziecka w rozumieniu i wykonywaniu poleceń, niechęć do podejmowania wspólnych aktywności z rówieśnikami, trudności w nauce czynności samoobsługowych. Niezmiernie ważne jest wczesne rozpoznanie trudności rozwojowych dziecka.

Pierwsze symptomy można już zaobserwować u bardzo małych dzieci w wieku poprzedzającym pójście dziecka do przedszkola czyli przed 3 r.ż.

JAK WYGLĄDA DIAGNOZA?

Diagnoza zaburzeń rozwoju,  bo do takiej właśnie kategorii zaliczany jest autyzm jest procesem wieloetapowym w którym bierze udział zespół specjalistów. Zespół oprócz lekarza psychiatry stanowią: psychologowie lub pedagodzy. Serię spotkań rozpoczyna spotkanie z psychologiem . Ma ono na celu zebranie szczegółowych informacji dotyczących wielu aspektów rozwoju dziecka, m.in. rozwój ruchowy, mowa, samodzielność, zabawa, relacje rówieśnicze, stan zdrowia. Kolejnym etapem są spotkania wspólne z rodzicami, dzieckiem i specjalistami. Nazywane są one obserwacjami klinicznymi. Mają one na celu przyjrzenie się umiejętnościom dziecka w odniesieniu do aktualnej wiedzy z zakresu norm rozwojowych. Normy rozwojowe są niejako drogowskazami dla specjalistów, na postawie których możemy orientować się czy prezentowane przez dziecko zachowania są w danym wieku zachowaniami poprawnymi czy też nie. Rodzice proszeni są o dostarczenie na spotkania całej posiadanej dokumentacji medycznej – wyników badań, wypisów ze szpitala jak również opinii z poradni psychologiczno – pedagogicznej, od innych specjalistów, z przedszkola, żłobka.

CO TO ZNACZY AUTYZM? 

Według obecnej wiedzy medycznej autyzm to całościowe zaburzenie rozwojowe. Niemalże w  każdej sferze rozwoju dziecka można zaobserwować pewne nieprawidłowości. Trudności funkcjonowania dziecka nie dotyczą tylko mowy ale także innych sfer takich jak:

- zabawa,
- relacje rówieśnicze,
- rozumienie poleceń,
- czynności codzienne jak: spanie, jedzenie, samodzielność.

Często dziecko z autyzmem rozwija się nieharmonijnie. Oznacza to, że wybrane sfery jego funkcjonowania mogą być na znacznie wyższym poziomie niż wskazywałby wiek dziecka np. pamięć fotograficzna, a niektóre sfery kształtują się znacznie poniżej spodziewanego poziomu np. umiejętność wspólnej zabawy z rówieśnikami.

CO DALEJ?

Niezmiernie ważne dla poprawy funkcjonowania dziecka jest podjęcie wczesnej, intensywnej interwencji terapeutycznej. Powinna ona móc wspierać dziecko i jego rodziców w takich sferach jak:

- komunikacja,
- zabawa,
- samodzielność,
- funkcjonowanie w grupie rówieśników,
- trudności wychowawcze,

Wg raportu NAC (National Autism Centre) terapia behawioralna została uznana za interwencję o potwierdzonej naukowo efektywności.

W Fundacji SCOLAR wsparcie oferowane dzieciom w wieku przedszkolnym oparte jest o założenia Stosowanej Analizy Zachowania. Specjaliści tworzący zespoły terapeutów w placówkach na Wilanowie i Bielanach wykorzystują najnowszą wiedzę z zakresu nurtu SAZ w pracy z podopiecznymi i ich rodzicami.

Wsparcie kierujemy także do rodziców małych dzieci. Ważne jest, aby rodzice stanowili zespół razem z terapeutami. Można to porównać do zespołu piłkarzy rozgrywających mecz. Każdy zawodnik pracuje na sukces drużyny. Rodzice mają możliwość szkoleń, konsultacji, bezpośrednich spotkań z terapeutami pracującymi z ich dzieckiem. Proces terapii jest zindywidualizowany co znaczy, że każda rodzina znajduje się pod fachową opieką terapeuty prowadzącego. Jest on odpowiedzialny zarówno za wyznaczanie kierunku terapii – planowanie tego czego i jak będzie uczone dziecko. Terapeuta także monitoruje postępy terapii, zajmuje się także edukowaniem  rodziców w zakresie umiejętności radzenia sobie z codziennymi trudnościami wychowawczymi.

 

Autorka: Anna Krauze, Dyrektor Zespołu Przedszkolnego SCOLAR


KWIECIEŃ to miesiąc, w którym placówki na terenie Wilanowa  rozpoczynają rekrutację do placówek przedszkolnych na rok szkolny 2017/ 2018.

 


FUNDACJA SCOLAR
prowadzi na terenie Wilanowa 2 placówki przedszkolne:
PUNKT PRZEDSZKOLNY w trybie porannym,
ZESPÓŁ PRZEDSZKLONY w trybie popołudniowym.

____________________________________________________

OFERUJEMY:

  • 25/20 godzin terapii tygodniowo
  • Terapia obejmuje: zajęcia indywidualne, zajęcia w małych grupach, zajęcia z logopedą, z fizjoterapeutą
  • Każde dziecko ma tworzony Indywidualny Program Edukacyjno – Terapeutyczny dostosowany do potrzeb;
  • W ramach terapii prowadzimy zajęcia Wczesnego Wspomagania Rozwoju;
  • Wszystkie zajęcia prowadzone są w oparciu o Stosowana Analizę Zachowania.

 

ZAPRASZAMY DZIECI z DIAGNOZĄ ZABURZENIA ZE  SPEKTRUM AUTYZMU bądź NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ SPRZĘŻONĄ w wieku 2,5 – 7 lat.
Opieką obejmujemy zarówno dziecko jak i jego rodzinę.


PUNKT PRZEDSZKOLNY 
pracuje od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:30-14:30; informacje dotyczące rekrutacji oraz zgłoszenie prosimy kierować na adres: rekrutacjaPPWilanow@scolar.pl
ZESPÓŁ PRZEDSZKOLNY pracuje od poniedziałku do piątku, w godzinach 13:30-18:00; informacje dotyczące rekrutacji oraz zgłoszenie prosimy kierować na adres: rekrutacjaZP@scolar.pl

Terapeuci pracują pod superwizją superwizora BCBA, superwizora PSTB oraz terapeuty behawioralnego posiadającego licencję PSTB, pozostają w regularnym kontakcie z rodzicami. Natomiast rodzicom proponujemy nieodpłatne szkolenia z zakresu metod terapii i pracy z zachowaniami trudnymi Wymagane dokumenty: orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju. Spotkania rekrutacyjne są bezpłatne.

 Fundacja SCOLAR wraz z Fundacją Scolaris
zapraszają na konferencję naukowo – szkoleniową

AUTYZM – DROGI DO SUKCESU,

14-15 października 2017 roku,
Warszawa
, Centrum konferencyjne Polin

Prelegenci:

Jill C. Dardig,
dr Amiris Dipuglia, BCBA,
prof. William L.Heward, BCBA-D,
Mike Miklos, BCBA.

Więcej szczegółów: http://konferencja.scolar.pl/


Radosnych Świąt Wielkanocnych
życzy 
Zespół Fundacji SCOLAR