Start > Szkolenia > Dla Nauczycieli

Diagnoza całościowych zaburzeń rozwojowych; zespół Aspergera
Omówione zostaną: objawy i kryteria diagnostyczne całościowych zaburzeń rozwojowych. Etiopatogeneza całościowych zaburzeń rozwojowych (w tym zespołu Aspergera). Postępowanie medyczne w terapii. Zespół Aspergera – historia, epidemiologia, objawy. Terapia indywidualna i grupowa. Pomocne strategie działania (np. karty pracy, karty motywacyjne). Zaburzenia sensoryczne (poprowadzony zostanie warsztat)

WYMIAR GODZINOWY → 20 godzin dydaktycznych.
GRUPA DOCELOWA → pracownicy oświaty stykający się z dziećmi z całościowymi zaburzeniami rozwoju
PROWADZĄCY → mgr Agnieszka Łucjanek, psycholog; dr Ewa Urbanowicz, lekarz psychiatra dzieci i młodzieży

Trudne zachowania u dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi. Metody Behawioralne.

Omówione zostaną następujące zagadnienia: analizowanie trudnych zachowań; dokonywanie opisu zachowania w sekwencji „A przyczyna, B zachowanie, C konsekwencja”; behawioralne metody redukowania zachowań niepożądanych; wzmocnienia; zaburzenia sensoryczne. Zagadnienia te przećwiczone zostaną w praktyce: dokonamy analizy wybranego zachowania trudnego i analizy autentycznego materiału video.

WYMIAR GODZINOWY
GRUPA DOCELOWA → pracownicy oświaty stykający się z dziećmi z całościowymi zaburzeniami rozwoju
PROWADZĄCY → mgr Anna Krauze, psycholog; mgr Agnieszka Łucjanek, psycholog

Uczeń z ADHD w klasie szkolnej
Omówimy: kwestię diagnozy ADHD (także różnicowej); potrzeby edukacyjne dziecka z ADHD; umiejętności potrzebne w pracy z dziećmi z taką diagnozą; konkretne strategie przydatne w klasie szkolnej; pisanie i wdrażanie programów behawioralnych; kwestie związane ze współpracą z rodzicami.

Szerszy program TUTAJ: UADHD_program

WYMIAR GODZINOWY
GRUPA DOCELOWA → pracownicy oświaty stykający się z dziećmi z całościowymi zaburzeniami rozwoju
PROWADZĄCY → mgr Beata Chrzanowska Pietraszuk, psycholog, pedagog, psychoterapeuta