Start > Szkolenia > Dla Specjalistów

Wraz ze wzrostem częstości występowania zaburzeń ze spektrum autyzmu coraz więcej z nas styka się z pacjentami, którzy przejawiają niepokojące nas objawy lub którzy już posiadają diagnozę i wymagają specyficznego postępowania. W związku z tym nierzadko poszukujemy okazji do poszerzania naszych umiejętności i wiedzy. W odpowiedzi na tego rodzaju potrzeby SCOLAR przygotował ukierunkowaną ofertę szkoleniową.

wybierz:

PŁATNE