Start > Szkolenia > Dla Rodziców

Mamy świadomość, iż bycie rodzicem dziecka z diagnozą ze spektrum autyzmu, jest nie tylko zadaniem pięknym, ale i niełatwym. Nasz maluch, uczeń czy nastolatek przeżywa świat nieco inaczej, niż jego rówieśnicy, zaś my jako jego opiekunowie stajemy przed nieco innego rodzaju wyzwaniami, niż statystyczny rodzic. Stykamy się niekiedy z brakiem zrozumienia otoczenia lub też odczuwamy głód wiedzy i umiejętności, które usprawniły nam codzienne funkcjonowanie i pozwoliły cieszyć się wyjątkowym rodzicielstwem.
Mając na względzie potrzeby rodziców i opiekunów dzieci z trudnościami rozwojowymi Fundacja SCOLAR przygotowała adekwatną ofertę szkoleniową.

PŁATNE