Start > Szkolenie Zaburzenia ze spektrum Autyzmu – Od diagnozy do terapii.
Pola oznaczone * są wymagane.

Szkolenie Zaburzenia ze spektrum Autyzmu – Od diagnozy do terapii, 09.04.2016

Adres

Dane kontaktowe

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika szkolenia przez Fundację SCOLARIS

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację Pomocy Edukacyjno-Terapeutycznej dla Niepełnosprawnych SCOLARIS z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wrzeciono 5/ 105, w celach związanych z realizacją projektu szkoleniowego, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

Zostałem(am) poinformowany(a) o prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, aktualizacji, uzupełniania i usuwania.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji i materiałów szkoleniowych.

Prosimy podać imię i nazwisko osób, które zgłosiły się w ramach jednego pakietu rodzinnego. Jest to niezbędne w celach identyfikacyjnych. Każda osoba musi również wypełnić indywidualnie formularz zgłoszeniowy uzupełniając to pole.