Start > Terapia7-15 lat > Dofinansowana

W ramach dofinansowanej terapii Fundacja SCOLAR prowadzi Specjalistyczną Placówkę Pozaszkolną.

Ideą Placówki jest łączenie zajęć terapeutycznych ukierunkowanych na rozwijanie umiejętności społecznych z zajęciami tematycznymi bliskimi zainteresowaniom uczestników. Oznacza to dzielenie zajęć popołudniowych na część bardziej ustrukturyzowaną (elementy Treningu Umiejętności Społecznych) oraz mniej formalną, której podstawą będą pomysły na swobodną zabawę stworzone przez uczestników grup.

Nasze dziesięcioletnie doświadczenia w prowadzeniu Treningu Umiejętności Społecznych pokazują, jak ważna jest generalizacja umiejętności kształtowanych podczas zajęć. Czas, jakim dysponujemy w Placówce stwarza tę okazję. Nasi terapeuci zadbają o to, aby w części tematycznej wypełnionej aktywnościami zgodnymi z zainteresowaniami uczestników pamiętać o zasadach społecznych i ćwiczyć je również w naturalnych sytuacjach.

Trening Umiejętności Społecznych w naszej Placówce daje szansę na obserwację dziecka w warunkach zbliżonych do zmiennych sytuacji szkolnych. Dzieci pracują w stałej grupie o różnym składzie liczebnym zależnie od dnia tygodnia. Każdą grupę prowadzą stali terapeuci, którzy jednak zmieniają się w kolejnych dniach. Daje to szansę na obserwację dziecka przez wielu terapeutów, stwarza okazję do generalizacji wyuczonych umiejętności w  kontakcie z różnymi osobami, stanowi też wyzwanie dla dzieci reagujących negatywnie na niewielkie zmiany.

TUS poszerzamy o zajęcia: tematyczne, relaksacyjne, usamodzielniające i terenowe.

Nasz zespół terapeutów uczestniczy w regularnych superwizjach merytorycznych i relacyjnych.

Placówka obejmuje swoją opieka uczestników od 6-go do 16-go roku życia.

Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest posiadanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

Podopieczny placówki ma dostęp do zajęć w wymiarze 15 h tygodniowo.

Zajęcia odbywają się codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych, oraz w soboty.

Każde zajęcia prowadzone są przez 2 terapeutów.

Odpłatność za uczestnictwo w placówce – 390 zł za miesiąc zajęć.

Osoba odpowiedzialna za rekrutację i dobór dzieci do grup – p. Maciej Szymanowski (t. 793 605 001 maciej.szymanowski@scolar.pl)

W sprawach organizacyjnych (poza rekrutacyjnych) – p. Ewa Łukowska (ewa.lukowska@scolar.pl)

Opieka merytoryczna – p. Agnieszka Łucjanek (alucjanek@o2.pl)

Superwizje merytoryczne: p. Karolina Łoboda