Start > Terapia7-15 lat > Płatna

Poradnia SCOLAR obejmuje opieką dzieci w wieku szkolnym. Dążymy do zwiększenia przystosowania społecznego, poprawy funkcjonowania w domu, szkole, w środowisku zawodowym.
Przyjmujemy dzieci i młodzież z diagnozą (z dowolnego ośrodka diagnostycznego). Rzetelnie wykonana diagnostyka określa faktyczne potrzeby i deficyty dziecka. Dzięki temu oddziaływania terapeutyczne przyniosą oczekiwane efekty.

WIZYTYPROWADZĄCYKOSZT

Prowadzimy terapię indywidualną oraz terapię grupową (metodą TUS, Trening Umiejętności Społecznych)

Przed rozpoczęciem terapii zapraszamy na konsultację do opiekuna sekcji terapii dzieci szkolnych, mgr Macieja Szymanowskiego. Podczas tego spotkania terapeuta wraz z rodzicami określa potrzeby dziecka i dobiera dla niego odpowiednią grupę lub zajęcia indywidualne.

1. Terapia indywidualna to regularne spotkania z psychologiem lub pedagogiem, z reguły w trybie cotygodniowym. Forma dopasowana jest do wieku i poziomu funkcjonowania młodego człowieka.

2. terapia grupowa to regularne, cotygodniowe spotkania, prowadzone przez 2 terapeutów (psychologa i pedagoga, bądź dwóch psychologów). Pracują oni metodą TUS (Treningu Umiejętności Społecznych). Oto przykładowe tematy spotkań. Uczestnicy dobierani są do grup wiekiem i poziomem funkcjonowania – to ważne!

Psychologowie:
Marta Chmielewska;
Agnieszka Górska (dawniej: Żakieta);
Joanna Pracka;
Katarzyna Prejs;
Przemysław Sowa;
Magdalena Stanisławiuk

Pedagodzy:
Edyta Skwira;
Maciej Szymanowski;

1 spotkanie terapii indywidualnej 50 min = 100 zł
1 spotkanie terapii grupowej 80 min = 75 zł

UWAGA – płatność za grupy wyliczana jest od momentu dołączenia do końca semestru szkolnego, następnie dzielona na II równe raty do opłacenia przelewem

Formularz kontraktu podpisywanego przy zajęciach grupowych: kontrakt_TUS.

Zapraszamy do kontaktu z rejestracją Poradni (kontakt).