Start > Terapiado 7 lat > Płatna

Przyjmujemy dzieci z diagnozą (z dowolnego ośrodka diagnostycznego). Rzetelnie wykonana diagnostyka określa faktyczne potrzeby i deficyty dziecka. Dzięki temu oddziaływania terapeutyczne przyniosą oczekiwane efekty.
Przed rozpoczęciem terapii zapraszamy na konsultację do opiekuna sekcji, pani Anna Krauze, która wspólnie z Państwem wybierze najlepszą ścieżkę terapeutyczną dla Państwa dziecka, a także pokieruje do odpowiedniego terapeuty.

WIZYTYPROWADZĄCYKOSZT

Prowadzimy terapię  grupową (3,5-6rż) oraz indywidualną (dzieci 2-6rż) .

Terapia grupowa odbywa się w grupach 4 osobowych, prowadzonych przez dwóch terapeutów w oparciu o założenie Stosowanej Analizy Zachowania.

Celem jest rozwijanie umiejętności społecznych, takich jak:

  • wspólna zabawa z dziećmi
  • rozmawianie z rówieśnikami
  • radzenie sobie w sytuacjach takich jak: przegrana, czekanie na swoja kolej, odmowa, wyśmiewanie
  • nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktu z rówieśnikami.

Zainteresowanych rodziców prosimy o zgłoszenie dziecka poprzez poniższy formularz

zapisz się

Po otrzymaniu zgłoszenia terapeuta zaprosi na zajęcia rekrutacyjne (nie jest to jednoznaczne z przyjęciem dziecka). Rekrutacja ma na celu dobranie dzieci do grup tak, aby mogły maksymalnie skorzystać z proponowanych zajęć oraz określić gotowość dziecka do efektywnego udziału w grupie.

Nie jest wymagane posiadanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ani o niepełnosprawności.

Zajęcia rozpoczną się na jesieni 2016, po sformowaniu grup, i potrwają do ferii zimowych (semestr zimowy). Istnieje możliwość kontynuowania zajęć w semestrze letnim.

 

W ramach terapii indywidualnej możecie Państwo wybrać: podstawową, ścieżkę ‘konsultacyjną’ lub ścieżkę ‘pakietową’. Dostępne są także konsultacje wyjazdowe (szkoła, przedszkole) oraz konsultacje psychologiczne dla rodziców.

ŚCIEŻKA STANDARDOWA → po wstępnym spotkaniu z terapeutą podpisywany jest kontrakt wzajemnych praw i zobowiązań. Ilość sesji zależy od Państwa ustaleń z prowadzącym.

ŚCIEŻKA KONSULTACYJNA → Po 2-4 wstępnych godzinach terapii indywidualnej prowadzący układa dla dziecka indywidualny program terapeutyczny, zawierający zestaw ćwiczeń i wskazówki do pracy z dzieckiem w domu. Specjalista uczy rodzica realizacji programu. W zależności od tempa uczenia się dziecka, dalsze konsultacje będą odbywały się raz na 1 lub 2 miesiące. Przed umówionym spotkaniem rodzice przysyłają terapeucie nagranie ukazujące fragment pracy z dzieckiem i jego postępów. Program jest aktualizowany w zależności od potrzeb dziecka.

ŚCIEŻKA PAKIETOWA → jeśli godzin terapii w miesiącu jest więcej niż 6, istnieje możliwość podpisania kontraktu terapeutycznego. Obejmuje on stałą, comiesięczną opłatę za ustaloną ilość sesji. Opłata obejmuje również spotkania odwołane przez rodziców, natomiast w zamian oferuje zniżkę w wysokości 10%, 20% lub 30%.

KONSULTACJE WYJAZDOWE → gdy trudności dziecka zakłócają jego funkcjonowanie w przedszkolu. Terapeuta zaprosi rodziców na konsultację, po której ustalone zostaną terminy oraz ilość sesji na terenie przedszkola. UWAGA, przypominamy o konieczności uzyskania zgody kierownictwa przedszkola na wizytę terapeuty! – Więcej informacji tutaj

KONSULTACJE DLA RODZICÓW → jeśli macie Państwo wątpliwości czy pytania w kwestii postępowania z dzieckiem, pracy na co dzień, jego trudnych zachowań itp.

Z dziećmi pracują tylko doświadczeni terapeuci.

psychologowie:
Emilia Brodzik;
Magdalena Hasiuk;
Weronika Kolczyńska;
Łukasz Prochwicz;
Przemysław Sowa
i inni

logopedzi:
Magdalena Szostak;
Angelika Wyrwał
i inni

oraz pedagodzy.

1h terapii indywidualnej w trybie podstawowym i konsultacyjnym = 100 zł.
1h terapii indywidualnej w trybie ‘pakietowym’ = 90, 80 lub 70zł
1h konsultacji dla rodziców = 110zł
napisanie programu terapeutycznego = 120zł
Wizyty terapeutyczne w szkole/przedszkolu podopiecznego, wspierające proces terapii indywidualnej
120,00zł
Konsultacje w szkole/przedszkolu służące stworzeniu procedury
postępowania dla pracowników placówki edukacyjnej 130,00zł

Zapraszamy do kontaktu z rejestracją Poradni (kontakt).