Start > Terapia > Młodzi Dorośli

Okres wkraczania w dorosłość wiąże się z dokonywaniem wielu niełatwych wyborów, podejmowaniem nowych działań i odpowiedzialności. Zwiększają się również wymagania społeczeństwa. Osoby dotknięte trudnościami należącymi do spektrum autyzmu stają przed dodatkowymi problemami – trudności w kontaktach z ludźmi, długa historia różnie dobranej diagnostyki i leczenia, niewielka dostępność wsparcia terapeutycznego.
Z myślą o tej grupie wiekowej stworzyliśmy ofertę zajęć dla młodych dorosłych.

Wybierz:

Płatna