Start > TerapiaMłodzi Dorośli > Dofinansowana

Zawodowa Aktywnośćlogo-pfron

 

 

 

 

Jedną z najmniej zaopiekowanych pod względem terapeutycznym grup wiekowych są młodzi dorośli. Aby wypełnić tę lukę stworzyliśmy program ZA – czyli Zawodowa Aktywność dla każdego.
Jego celem jest zwiększenie kompetencji społecznych oraz umiejętności niezbędnych do zdobywania i utrzymania pracy.


Fundacja SCOLAR
prowadzi kolejną edycję projektu ZA-czyli Zawodowa Aktywność dla każdego, zajęć terapeutycznych skierowanych do osób dorosłych oraz starszej młodzieży.

Celem zajęć jest wszechstronna terapia obejmująca m.in.:

 • zwiększenie samodzielności uczestników,
 • pracę nad samooceną,
 • pracę nad indywidualnymi trudnościami,
 • aktywizację rówieśniczą i społeczną,
 • pomoc w znalezieniu oraz utrzymaniu pracy.

W ramach projektu są prowadzone zajęcia półroczne oraz roczne.

Zajęcia są indywidualnie dostosowane do potrzeb uczestników. W ofercie skierowanej do młodzieży oraz osób dorosłych prowadzimy następujące zajęcia:

 • terapie indywidualną,
 • trening umiejętności społecznych (TUS),
 • warsztaty edukacyjno zawodowe (WEZ),
 • trening umiejętności praktycznych (TUP),
 • trening pracy.

Zajęcia grupowe są prowadzone przez dwóch terapeutów w grupach czteroosobowych. Uczestnicy są zakwalifikowani do grup na podstawie diagnozy, wieku oraz indywidualnych potrzeb. Proces rekrutacji obejmuje spotkanie z uczestnikiem oraz ew. z opiekunem uczestnika.

Kwalifikacja do programu wymaga:

 • diagnozy ze spektrum autyzmu (autyzm, całościowe zaburzenia rozwoju, zespół Aspergera, autyzm atypowy),
 • aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o kontaktowanie się z rejestracją poradni:

tel. 22 848 43 24 
kom. 607 344 840

Projekt jest współfinansowany ze środków PFRON.

Koordynator merytoryczny terapii osób dorosłych: mgr Aleksandra Gołaszewska


 

samodzielnosc2Projekt skierowany do dorosłych osób z diagnozą całościowych zaburzeń rozwoju.

Fundacja SCOLAR zaprasza do udziału w projekcie osoby powyżej 18 roku życia z diagnozą całościowych zaburzeń rozwoju, posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Projekt jest realizowany w okresie od 01.04.2015 r. do 31.03.2018 r. Ma on na celu poprawę poziomu funkcjonowania jego beneficjentów, w szczególności wzmocnienia wybranych umiejętności społecznych, ograniczenia występowania zachowań niepożądanych, wzrostu samodzielności i aktywności zarówno w grupach rówieśniczych, jak i na polu zawodowym.

W ramach projektu realizowane są następujące formy wsparcia:

 • Trening Umiejętności Społecznych
 • Trening Organizacji Czasu Wolnego
 • Warsztaty Manualne
 • Terenowe Zajęcia Grupowe
 • Zajęcia Indywidualne z Zakresu Samodzielności
 • Zajęcia Indywidualne z Zakresu Komunikacji
 • Konsultacje dla rodzin beneficjentów

Zajęcia odbywają się w siedzibie Fundacji Pomocy Edukacyjno-Terapeutycznej
dla Niepełnosprawnych SCOLAR na ul. Kubickiego 9 lok. 2 w Warszawie.
Miesięczna opłata wynosi 120 zł. W ramach tej kwoty proponujemy 64 godziny zajęć miesięcznie! Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o kontakt: Aleksandra Gołaszewska tel.: 507 131 621

samodzielnosc_1