Młode osoby nieposiadające orzeczenia o niepełnosprawności lub z innych przyczyn niezainteresowane udziałem w zajęciach dofinansowanych zapraszamy do skorzystania z oferty komercyjnej.

WIZYTYPROWADZĄCYKOSZT

Prowadzimy terapię indywidualną oraz terapię grupową (metodą TUS, Trening Umiejętności Społecznych)

1. Terapia indywidualna to regularne spotkania z psychologiem lub pedagogiem, z reguły w trybie cotygodniowym. Forma dopasowana jest do wieku i poziomu funkcjonowania młodego człowieka.

2. terapia grupowa to regularne, cotygodniowe spotkania, prowadzone przez 2 terapeutów (psychologa i pedagoga, bądź dwóch psychologów). Pracują oni metodą TUS (Treningu Umiejętności Społecznych).

50min terapii indywidualnej = wkrótce podamy nowy cennik
80min terapii grupowej = 75zł

UWAGA – płatność za grupy wyliczana jest od momentu dołączenia do końca semestru szkolnego, następnie dzielona na II równe raty do opłacenia przelewem

Zapraszamy do kontaktu z rejestracją Poradni (kontakt).