Start > Terapia > WCZESNA INTERWENCJA BEHAWIORALNA

Zdarza się, że rozwój małego dziecka budzi wątpliwości Rodziców. Brak umiejętności typowych dla wieku, brak mowy lub opóźnienie mowy, brak reagowania na imię – to tylko niektóre z niech.

Jak zacząć terapię małego dziecka? Jak uczyć mowy/komunikacji dziecko niemówiące?

 

NOWY PROGRAM – WCZESNA INTERWENCJA BEHAWIORALNA

Pakiet spotkań dla Rodziców i Dzieci, które nie ukończyły 30-tego miesiąca życia – niezależnie od tego, czy posiadają diagnozę.

Pakiet obejmuje 8 godzin spotkań diagnostycznych (w tym diagnoza funkcjonalna VB-MAP), pisemne zalecenia dla Rodziców,  pięciogodzinne szkolenie Metoda Zachowań Werbalnych.

 

Opis procedury:

1. Spotkanie Wstępne (1,5h) – koszt 180 zł

- spotkanie z Rodzicami oraz  wstępna obserwacja dziecka dla Rodziców zdecydowanych skorzystać z Pakietu

lub

- konsultacja, w przypadku gdy Rodzice są zaniepokojeni rozwojem dziecka, ale nie wiedzą czy diagnoza/terapia jest potrzebna; Rodzice mogą poprzestać na tej wizycie

2. I spotkanie (2h) – koszt 265 zł

3. II spotkanie (2h) – koszt 240 zł

4. Spotkanie w domu Pacjenta (2,5h) – koszt 350 zł

5. Zalecenia dla Rodziców – koszt 220 zł – każde dziecko otrzymuje indywidualnie dopasowany zestaw programów, opracowanych w oparciu o Metodę Zachowań Werbalnych, do realizacji przez Rodziców w domu

6. 5 godzinne szkolenie „Metoda Zachowań Werbalnych” (ze zniżką w ramach Pakietu) koszt 200 zł – zalecany udział

W trakcie spotkań terapeuta przeprowadza diagnozę funkcjonalną z wykorzystaniem programu VB-MAPP Ocena osiągania kamieni milowych rozwoju i planowanie terapii

Możliwe jest  kontynuowanie spotkań w trybie konsultacyjnym, do ukończenia przez Dziecko 30 miesiąca życia – tryb ustalany jest  indywidualnie z Rodzicami.

Prowadzenie: Joanna Mikołajczyk – psycholog, pedagog specjalny, certyfikowany analityk zachowania (BCBA)

Więcej informacji pod numerem telefonu 695 055 714

Zapisy w Rejestracji Poradni