Start > Zapisy – Szkolenie Praca z dzieckiem przejawiającym trudne zachowania – dzieci powyżej 6 roku życia
Pola oznaczone * są wymagane.

Szkolenie - Praca z dzieckiem przejawiającym trudne zachowania - dzieci powyżej 6 roku życia

Adres

Dane kontaktowe

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika szkolenia przez Fundację SCOLAR

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację Pomocy Edukacyjno-Terapeutycznej dla Niepełnosprawnych SCOLAR z siedzibą w Warszawie, przy ul. Kubickiego 9 lok 2, w celach związanych z realizacją projektu szkoleniowego, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

Zostałem(am) poinformowany(a) o prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, aktualizacji, uzupełniania i usuwania.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji i materiałów szkoleniowych.