Start > Zarząd Fundacji

Absolwentka Wydziału Zarządzania.
W Fundacji SCOLAR pełni funkcję członka zarządu.

Rogala

Absolwentka wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Podyplomowych Studiów Logopedycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz studiów podyplomowych z zakresu Oligofrenopedagogiki. Obecnie doktorantka w Zakładzie Logopedii i Emisji Głosu UW. Prowadzi zajęcia dla studentów dotyczące zaburzenia mowy i komunikacji u dzieci z autyzmem.
W poradni SCOLAR zajmuje się indywidualną terapią logopedyczną dzieci z autyzmem, wykorzystując w pracy zasady Stosowanej Analizy Zachowania.