Start > Zespół Poradni SCOLAR
Andrejczyk Helena

Magdalena  pracuje w Fundacji SCOLAR od 2013 r. Prowadzi terapię indywidualną w Punkcie Przedszkolnym SCOLAR. W ramach Poradni i Fundacji SCOLAR zajmuje się terapią indywidualną i grupową dla dzieci i młodzieży z całościowymi zaburzeniami rozwoju. Wykonuje diagnozy możliwości intelektualnych, diagnozy gotowości szkolnej.

Absolwentka wydziału społecznej psychologii klinicznej oraz psychologii społecznej w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej. Obecnie jest w trakcie czteroletniej Szkoły Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej w Warszawie.

Odbyła szereg szkoleń w zakresie diagnozy i terapii osób ze spektrum autyzmu oraz staże w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i Ośrodku Szkoleniowym SCOLAR oraz Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii w Zagórzu. Szkoliła się w zakresie psychoterapii poznawczo-behawioralnej dzieci i młodzieży, neuropsychologii klinicznej dziecka oraz terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach. Wieloletni pracownik poradni psychologiczno- pedagogicznych, przedszkoli oraz koordynator Punktu Wczesnej Interwencji przy Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi nr 3 w Błoniu. W latach 2013 – 2015 pracownik Poradni dla Osób z Autyzmem Dziecięcym w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii w Józefowie.

Mikołajczyk Joanna

Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, na kierunku Wczesna Interwencja i Wychowanie Przedszkolne oraz Uniwersytetu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, gdzie studiowała Psychologię Rozwojową, Wychowawczą i Rodziny.
Ukończyła kurs trzystopniowy oraz kursy specjalizacyjne Stosowanej Analizy Zachowania organizowane przez Polskie Stowarzyszenie Terapii Behawioralnej.

Jest również terapeutą integracji sensorycznej i członkiem Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów SI.

Inne ukończone kursy i szkolenia to: Program Rozwoju Komunikacji Makaton (I stopień), Szkolenie PECS (poziom I), Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne (I stopień).
W poradni SCOLAR prowadzi terapię indywidualną małych dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju oraz uczestniczy w procesie diagnostycznym. W 2015 roku uzyskała tytuł terapeuty behawioralnego Polskiego Stowarzyszenia Terapii Behawioralnej

Krauze Anna

Ukończyła wydział Psychologii na Uniwersytecie Warszawskim (specjalizacja: psychologia kliniczna dziecka) oraz studia podyplomowe w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej.
Odbyła staże w Ośrodku Wczesnej Interwencji w Warszawie oraz w zespole środowiskowym w Fundacji SYNAPSIS.

Prowadziła terapię indywidualną małych dzieci z autyzmem metodą Stosowanej Analizy Zachowań, szkolenia dla rodziców i terapeutów, planowała i monitorowała przebieg programów edukacyjnych.

W poradni SCOLAR zajmuje się terapią indywidualną małych dzieci z zaburzeniami rozwoju (autyzm dziecięcy i całościowe zaburzenia rozwoju), prowadzi szkolenia oraz konsultacje dla rodziców i przedszkoli dotyczące zachowań trudnych i kłopotów z funkcjonowaniem w grupie, przygotowuje indywidualne programy edukacyjne dla dzieci.

Ukończyła Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Gdańsku.
Jest specjalistą drugiego stopnia w zakresie psychiatrii dzieci i młodzieży.
Szkoliła się w psychoterapii systemowej indywidualnej, par, rodzinnej i grupowej w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej w Poznaniu.

Pracuje w Poradni Rehabilitacyjnej dla Dzieci z Autyzmem i Ich Rodzin w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.

W Poradni SCOLAR zajmuje się diagnozą dzieci i młodzieży ujawniających objawy ze spektrum autyzmu (posiada certyfikaty uprawniające do stosowania w procesie diagnostycznym instrumentów ADOS i ADI-R) oraz terapią współistniejących zaburzeń psychicznych.
Prowadzi szkolenia dla rodziców, lekarzy oraz pracowników placówek edukacyjnych na temat zaburzeń ze spektrum autyzmu.

W 2013 roku wyróżniona w konkursie im. prof. Zbigniewa Religi- Fundacji „Zdążyć z Pomocą” o tytuł „Wyjątkowego lekarza”.

Przemysław Sowa

Jest absolwentem wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, ze specjalizacją psychologia kliniczna oraz stosowana psychologia społeczna. Współpracował z Akademickim Ośrodkiem Psychoterapii stosując krótkoterminową terapię strategiczną oraz z Centrum Wczesnej Interwencji „Krok po Kroku”, gdzie prowadził terapię indywidualną i grupową dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Uczestniczył również w przygotowywaniu i nadzorowaniu realizacji indywidualnych programów terapeutycznych.

W poradni SCOLAR prowadzi lub współprowadzi indywidualną i grupową terapię psychologiczną małych dzieci z zaburzeniami rozwoju (autyzm, całościowe zaburzenia rozwoju, zespół Aspergera). Przygotowuje indywidualne programy edukacyjne dla dzieci i współprowadzi treningi zabawy dla rodziców podopiecznych ośrodka. W pracy wykorzystuje metodę Stosowanej Analizy Zachowań (ABA).

łukasz_prochwicz

Łukasz pracuje w Fundacji SCOLAR od 2014 r. jako terapeuta indywidualny. Aktualnie prowadzi indywidualne zajęcia terapeutyczne dla dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju w Punkcie Przedszkolnym, Zespole Przedszkolnym oraz Poradni SCOLAR. Ponadto prowadzi treningi umiejętności społecznych. Szczególnym obszarem zainteresowań Łukasza jest praca z małym dzieckiem oraz wykorzystywanie nowoczesnych technologii w pracy terapeutycznej.

Tytuł magistra psychologii uzyskał w 2010 r. na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Od tego czasu uczestniczył w wielu kursach i szkoleniach, ukończył m.in.:szkolenie Intensive Skill Training in Applied Behavior Analysis for Teams Supporting Students with Autism, PATTAN,Harrisburg, USA; studia podyplomowe: Stosowana Analiza Zachowania, Uniwersytet SWPS; wczesne wspomaganie rozwoju małych dzieci ze złożonymi zaburzeniami rozwojowymi oraz wspieranie ich rodzin ,Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, studium przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Instytucie Psychologii Zdrowia PTP, szkolenie metody pracy z dziećmi z autyzmem (Stosowana Analiza Zachowania) w Fundacji Krok po Kroku, kurs wstępny metody VIT. Swoje doświadczenie zbierał pracując oraz odbywając staże szpitalach psychiatrycznych, ośrodkach interwencji kryzysowej oraz innych placówkach. Łukasz aktualnie stara się o tytułu międzynarodowy  tytuł terapeuty behawioralnego, BCBA.