Dzień Autyzmu

W kwietniu 2018 przyłączyliśmy się na niebiesko do Światowego Dnia Świadomości Autyzmu. Filmy powstały dzięki rodzicom dzieci uczestniczących w zajęciach Pozaszkolnej Placówki Specjalistycznej Fundacji SCOLAR .

Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w projekt: rodzicom, terapeutom i znajomym występującym w filmie. Muzyka do filmu www.bensound.com, montaż Ryszard Kowalczyk