Edukacja osób z autyzmem w oparciu o Stosowaną Analizę Zachowania

Coraz  częściej  kuratorium oświaty stoi na  stanowisku, że do  pracy  z dziećmi  z zaburzeniami ze spektrum autyzmu wymaganym wykształceniem  są studia  z edukacji  właśnie  dzieci  z ASD. Dlatego Fundacja Scolar wraz  z uczelnią  Łazarskiego przygotowała  program, który  spełnia  wymagania rozporządzenia o kwalifikacjach nauczycieli a z drugiej strony rzetelnie i praktycznie  przygotowuje do pracy  i nauczania  dzieci, młodzieży i dorosłych  z autyzmem i zespołem Aspergera.

Ukończenie tych studiów podyplomowych  jest jedną ze ścieżek formalnych (ścieżka nr 5 – http://terapeutabehawioralny.pl/zasady-pltb) w drodze do tytułu terapeuty behawioralnego oraz zalicza 50% wymaganych staży. 

Edukacja osób z autyzmem w oparciu o Stosowaną Analizę Zachowania