PROJEKT SZKOLENIOWY

 

 

 

 

 

 

„POMAGAM! – Wiem jak!”

Głównym celem naszego  projektu jest dostosowanie i podniesienie kwalifikacji osób pracujących z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością (całościowe zaburzenia rozwoju – ZA, autyzm) .

 

Projektem obejmiemy 630 OSÓB (członków rodzin osób niepełnosprawnych, nauczycieli, pedagogów, psychologów, logopedów i in. osoby bezpośrednio zaangażowane w proces rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, również na poziomie edukacyjnym) z obszaru całej Polski

I. SZKOLENIA DLA RODZICÓW

RODZICE będą mieli  możliwość zwiększenia swojej wiedzy dotyczącej niepełnosprawności  dziecka, a także zdobycia umiejętności praktycznych pozwalających na:

 •  stworzenie w domu efektywnego środowiska terapeutycznego,
 • radzenie sobie z własnym stresem i frustracją związaną z niepełnosprawnością dziecka,
 • poznanie możliwości prawnych w kontaktach z instytucjami,
 • radzenie sobie z trudnymi zachowaniami dzieci,
 • rozmawianie z dzieckiem o jego niepełnosprawności,
 • zwiększenie wiedzy o chorobach współistniejących,
 • nabycie umiejętności planowania terapii i treningu komunikacji dziecka.

Każdy z uczestników będzie mógł wziąć udział w jednym bloku. Blok  to 4 dni szkoleniowe (30 godz. zegar./ 40 godz. dydaktycznych).

Rodzicom zaproponujemy do wyboru jeden z 2 Bloków:

BLOK 1. Od diagnozy do terapii autyzm

Skierowany do rodziców młodszych dzieci z rozpoznaniem całościowych zaburzeń rozwoju. Składający się z następujących tematów:

 1. Od diagnozy do terapii autyzm- 1 dzień,
 2. Zachowania niepożądane- 2-3 dzień
 3. Metoda zachowań werbalnych w terapii małego dziecka- 4 dzień.

BLOK 1. Od diagnozy do terapii zespół Aspergera

Skierowany do rodziców  dzieci z zespołem Aspergera. Składający się z następujących tematów

 1. Od diagnozy do terapii zespół Aspergera- 1-2 dzień,
 2. Farmakoterapia i zaburzenia współistniejące- 3 dzień,
 3. Zachowania trudne- 4 dzień,

Planujemy zorganizowanie 5 grup (po 18 osób), każda z grup skorzysta z 4 dni szkoleniowych.

II. SZKOLENIA DLA KADRY- TERAPEUTÓW/ PEDAGOGÓW/ PSYCHOLOGÓW/ LOGOPEDÓW

KADRA pracującej z osobami z CZR –  poszerzy wiedzę  oraz zwiększy kompetencje w zakresie:

 • rozwijania umiejętności komunikacyjnych dzieci,
 • radzenia sobie z trudnymi zachowaniami dzieci w warunkach zajęć indywidualnych i grupowych,
 • prowadzenia zajęć grupowych dla dzieci ze spektrum autyzmu z naciskiem na nabywanie umiejętności społecznych,
 • wykorzystania VB-MAPP- narzędzia do oceny umiejętności oraz pisania programów, nabędzie umiejętności planowania terapii i treningu komunikacji dziecka,
 • uczenia płynności (nauczania precyzyjnego, budowania systemu kart, procedury uczenia bez błędu, najbardziej efektywnych sposobów zbierania danych)
 • rozmawiania o niepełnosprawności z dzieckiem i z grupą rówieśniczą, rozwiązywanie konfliktów w grupie.

Każdy z uczestników będzie mógł wziąć udział w jednym bloku, w zależności od swojego doświadczenia oraz zainteresowań tematycznych. Blok  to 4 dni szkoleniowe (30 godz. zegar./ 40 godz. dydaktycznych).

BLOK 1. Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych – „od dźwięku do myślenia”

 • Od dźwięku do języka- 2 dni,
 • Uczenie generatywne- 1 dzień,
 • Teoria Ram Relacyjnych- 1 dzień

 BLOK 2. Stosowana analiza zachowania sposobem na efektywną edukację

 • Stosowana Analiza Zachowania- 2 dni,
 • Zachowania trudne- 2 dni.

BLOK 3. Ocena i uczenie wczesnych umiejętności komunikacyjnych małych dzieci

 • VB-MAPP – behawioralne narzędzie konstruowania programów terapeutycznych i mierzenia wyników terapii, ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności językowych- 2 dni,
 • Uczenie do płynności (nauczania precyzyjnego, budowania systemu kart, procedury uczenia bez błędu, najbardziej efektywnych sposobów zbierania danych)- 1 dzień,
 • Metoda zachowań werbalnych- planowanie terapii i trening komunikacji małego dziecka, które nie posiada umiejętności mowy lub ma ją poważnie ograniczoną tzw. Wczesna Interwencja Behawioralna- 1 dzień.

BLOK 4. Efektywna praca z grupą

 • Zabawa najlepszym sposobem na naukę umiejętności społecznych 1 dzień.
 • Trening Umiejętności Społecznych dla dzieci szkolnych- 2 dni,
 • Praca z grupą- szkolenie dla specjalistów i nauczycieli pracujących z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym- 1 dzień.

Przewidywany koszt  udziału w 4 dniach szkoleniowych (30 godzin zegarowych/40 godzin dydaktycznych): 120zł

Projekt w 90% finansowany jest z środków PFRON, uczestnicy pokrywają 10% wkładu własnego.

Szczegółowy program poszczególnych bloków wraz z terminami dostępny tu:

Blok 1: https://scolar.pl/szkolenia-b1/
Blok 2:
https://scolar.pl/specjalisci-blok-2/
Blok 3:
https://scolar.pl/specjalisci-blok-3/
Blok 4:
https://scolar.pl/specjalisci-blok-4/