POMAGAMY - przeciwdziałanie skutkom koronawirusa

 

 

 

 

 

Projekt „Pomagamy – przeciwdziałanie skutkom koronawirusa” to odpowiedź na potrzeby zgłaszane przez osoby niepełnosprawne  (z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi, w tym autyzmem) oraz ich otoczenie, wynikające z problemów związanych z sytuacją epidemiczną.

Głównym celem projektu jest wsparcie 30 osób  niepełnosprawnych i ich otoczenia, polegające na przeciwdziałaniu negatywnym skutkom wywołanym przez pandemię koronawirusa, poprzez prowadzenie indywidualnego poradnictwa psychologicznego oraz udzielania informacji na temat przysługujących uprawnień, w okresie realizacji projektu.

Zaplanowano:

  1. udzielenie długofalowej pomocy psychologicznej dla 30 osób niepełnosprawnych, u których wystąpiły zaburzenia w funkcjonowaniu związane z panującą w kraju pandemią koronawirusa, średnio 2 godziny tygodniowo przez 40 tygodni
  2. udzielenie wsparcie informacyjnego dla 30 osób, dotyczącego aktualnej sytuacji związanej z pandemią koronawirusa, możliwych zagrożeniach oraz dostępnej pomocy.

W sumie projekt obejmuje 2400 godzin pomocy psychologicznej oraz 60 godzin wsparcia informacyjnego.

Zajęcia odbywać się będą  w godzinach popołudniowych w naszych placówkach na Wilanowie i Bielanach.

Wsparcie udzielane będzie indywidualnie, z zachowaniem wszystkich zasad bezpieczeństwa, w tym w formie zdalnej.

KOSZT UCZESTNICTWA: Udział w projekcie jest bezpłatny.

UWAGA!!! KONIECZNE JEST POSIADANIE ORZECZENIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI.

Rekrutację prowadzimy telefonicznie lub  mailowo:

  1. bezpośrednio u osób rekrutujących – Agnieszka Górska   mail: [email protected],  Maciej Szymanowski  mail: [email protected]
  2. za pośrednictwem rejestracji: tel. 22 848 43 24; 607 344 840 mail: [email protected]