REKRUTACJA

Trwa rekrutacja do Niepublicznych Punktów Przedszkolnych Fundacji SCOLAR.

Zapraszam dzieci w wieku od 2,5 do 7 lat, posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz o wczesnym wspomagniu rozwoju.

Szczegółów dowiecie się poprzez kontakt z dyrektorami naszych placówek:
Wilanów – Monika Pełszyk-Lichocka ([email protected] • 661245583)
Bielany – Klaudia Mońka ([email protected] • 781440138)

Naszym podopiecznym zapewniamy codzienne zajęcia terapeutyczne w oparciu o diagnozę funkcjonalną VB-MAPP.
Zajęcia prowadzone są przez zespół terapeutyczny składający się z psychologa lub pedagoga, logopedy oraz fizjoterapeuty.
Terapia ukierunkowana jest na rozwój indywidualny oraz społeczny.
Terapia grupowa prowadzona jest w małych grupach umożliwiając bardziej zindywidualizowane podejście do dziecka.

Wszelkie oddziaływania terapeutyczne prowadzone są w oparciu o stosowaną analizę zachowania.