Samodzielność daje szansę

 

 

Taki projekt rozpoczęliśmy w kwietniu 2018 dla osób powyżej 18 roku życia z diagnozą  całościowych zaburzeń rozwoju i posiadają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

 

 

Uczestnicy biorą udział w Treningach Umiejętności Społecznych, organizacji czasu wolnego, terenowych zajęciach  grupowych i indywidualnych. Rozwijają aktywność i samodzielność, aby w efekcie w  warunkach zawodowych i prywatnych podnieść jakość swojego życia społecznego. Zajęcia odbywają się w Warszawie na Wilanowie. Projekt kończy się w marcu 2021 roku.

Można się jeszcze zapisać — Patrycja Choińska, tel. 691 804 727.