REKRUTACJA

Trwa rekrutacja!!!

Oferujemy zajecia Treningu Zastępowania Agresji (Agression Replacement Training).

Rozwija on umiejętności adaptacyjne dzieci w sposób wszechstronny oddziałując nie tylko na sferę zachowania, ale i sferę emocji oraz sferę poznawczą.

Dedykowany jest  dzieciom  w wieku 7-9 lat.

Cykl składa się z 25 spotkań (90 min. każde) prowadzonych  przez 2 trenerów.

Zajecia odbywają się w poniedziałki  w godzinach 15- 16:30

Zgłoszenia przyjmuje mailowo Michał Molak-psycholog , prowadzący zajęcia, mail: [email protected]