BLOK 1

BLOK 1. Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych– „od dźwięku do myślenia”

4 DNI

Prowadzący: Marta Sierocka-Rogala superwizor BCBA, logopeda, pedagog, dyrektor programowy  Fundacji SCOLAR i SCOLARIS

Czas szkolenia:  4 dni w godz. 9.00-16.30 

PROGRAM:

 Program

1. Problemy z rozwojem umiejętności komunikacyjnych- opis.
2. Funkcjonalne podejście do rozwoju komunikacji- opis poszczególnych funkcjonalnych elementów (operantów werbalnych).
3. Wywoływanie i kształtowanie umiejętności echowych- jak wykorzystać test echowy z VB-MAPP przy planowaniu celów.
4. Co jeśli się nie uda- dobór właściwej komunikacji wspomagającej.
5. Rozwój mandu- od proszenia do zadawania pytań.
– czym są operacje motywacyjne?
6. Rola uczenia NET w rozwijaniu mandu.
7. Kształtowanie reakcji słuchacza- słuchacz musi być aktywny.
8. Rozwój taktu- od prostego różnicowania po budowanie pojęć.
9. Wypracowanie dwukierunkowego nazywania.
10. Takty pod kontrolą intrawerbalną- wypracowanie warunkowego różnicowania werbalnego.
11. Rozwijanie umiejętności intrawerbalnych- jak nie dopuścić do reakcji stereotypowych.
12. Rozwijanie opisu i opowiadania.
13. Pamięć jako zachowanie werbalne.
14. Uczenie rozwiązywania problemów.
15. Uczenie generatywne podstawą umiejętności komunikacyjnych:
– łączna kontrola
– teoria ekwiwalencji
– teoria ram relacyjnych
– w praktyce – jak planować, jak ćwiczyć.
16. Teoria umysłu a rama deiktyczna.

Do każdej grupy umiejętności- ćwiczenia praktyczne- jak planować, jak wprowadzać, jakie pomoce przygotować.

JAK SIĘ ZAPISAĆ?

  1. Wypełnij formularz on-line.
  2. Czekaj na zwrotną wiadomość mailową (zwykle trwa to kilka minut).
  3. Postępuj zgodnie z instrukcją w otrzymanym mailu.

W przypadku pytań, prosimy o kontakt na mail: [email protected]

Przypominamy:

  1. Uczestnik projektu może skorzystać tylko z jednego Bloku szkoleniowego.
  2. Koszt udziału w projekcie wynosi 190 zł.
  3. Warunkiem uzyskania zaświadczenia, jest uczestnictwo we wszystkich 4 dniach szkoleniowych składających się na dany blok.

GRUPA 1- ZAMKNIĘTA- Biała Podlaska:

03-04.06
1-2 dzień: Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych- część 1 i 2
17.06
3 dzień: Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych- część 3
18.06
4 dzień: Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych- część 4

GRUPA 2 (ON-LINE):

02-03.09
1-2 dzień: Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych- część 1 i 2
09.09
3 dzień: Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych- część 3
10.09
4 dzień: Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych- część 4

GRUPA 3- ZAMKNIĘTA- Poznań:

21-22.10
1-2 dzień: Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych- część 1 i 2
25.11
3 dzień: Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych- część 3
26.11
4 dzień: Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych- część 4

GRUPA 4 (ON-LINE):

13-14.01
1-2 dzień: Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych- część 1 i 2
20.01
3 dzień: Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych- część 3
21.01
4 dzień: Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych- część 4

  GRUPA 1

Data: 03 czerwca- 18 czerwca 2023

Czas trwania: 30 godzin

Miejsce: Biała Podlaska

ZAMKNIĘTA

 

  GRUPA 2

Data: 02 września- 10 września 2023

Czas trwania: 30 godzin

Miejsce: on-line

 

ZAPISY ZAMKNIĘTE (GRUPA ZEBRANA)

  GRUPA 3

Data: 21 października- 26 listopada 2023

Czas trwania: 30 godzin

Miejsce: Poznań

ZAMKNIĘTA

 

  GRUPA 4

Data: 13-21 stycznia 2024

Czas trwania: 30 godzin

Miejsce: on-line

ZAPISY ZAMKNIĘTE (GRUPA ZEBRANA)