BLOK 1

BLOK 1. Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych– „od dźwięku do myślenia”

4 DNI

Prowadzący: Marta Sierocka-Rogala superwizor BCBA, logopeda, pedagog, dyrektor programowy  Fundacji SCOLAR i SCOLARIS

Czas szkolenia:  4 dni w godz. 9.00-16.30 

PROGRAM:

 Program

1. Problemy z rozwojem umiejętności komunikacyjnych – opis
2. Funkcjonalne podejście do rozwoju komunikacji – opis poszczególnych funkcjonalnych elementów (operantów werbalnych)
3. Wywoływanie i kształtowanie umiejętności echowych – jak wyklorzystać test echowy z VBMAPP przy planowaniu celów
4. Co jeśli się nie uda – dobór właściwej komunikacji wspomagającej
5. Rozwój mandu – od proszenia do zadawania pytań
– czym są operacje motywacyjne
6. Rola uczenia NET w rozijaniu mandu
7. Kształtowanie reakcji słuchacza – słuchacz musi być aktywny
8. Rozwój taktu – od prostego różnicowania po budowanie pojęć
9. Wypracowanie dwukierunkowego nazywania
10. Takty pod kontrolą intrawerbalną – wypracowanie warunkowego różnicowania werbalnego
11. Rozwijanie umiejętności intrawerbalnych – jak nie dopuścić do reakcji stareotypowych
12. Rozwijanie opisu i opowiadania
13. Pamięć jako zachowanie werbalne
14. Uczenie rozwiązywania problemów
15. Uczenie generatywne podstawą umiejętności komunikacyjnych
– łączna kontrola
– teoria ekwiwalencji
– teoria ram relacyjnych
w praktyce – jak planować, jak ćwiczyć
16. Teoria umysłu a rama deiktyczna

Do każdej grupy umiejętności – ćwiczenia praktyczne – jak planować, jak wprowadzać, jakie pomoce przygotować.

JAK SIĘ ZAPISAĆ?

  1. Wypełnij formularz on-line.
  2. Czekaj na zwrotną wiadomość mailową (zwykle trwa to kilka minut).
  3. Postępuj zgodnie z instrukcją w otrzymanym mailu.

W przypadku pytań, prosimy o kontakt na mail: [email protected]

Przypominamy:

  1. Uczestnik projektu może skorzystać tylko z jednego Bloku szkoleniowego.
  2. Koszt udziału w projekcie wynosi 190 zł.
  3. Warunkiem uzyskania zaświadczenia, jest uczestnictwo we wszystkich 4 dniach szkoleniowych składających się na dany blok.

GRUPA 1- ZAMKNIĘTA- Biała Podlaska:

03-04.06
1-2 dzień: Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych- część 1 i 2
17.06
3 dzień: Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych- część 3
18.06
4 dzień: Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych- część 4

GRUPA 2 (ON-LINE):

02-03.09
1-2 dzień: Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych- część 1 i 2
09.09
3 dzień: Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych- część 3
10.09
4 dzień: Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych- część 4

  GRUPA 1

Data: 03 czerwca – 18 czerwca 2023

Czas trwania: 30 godzin

Miejsce: Biała Podlaska

ZAMKNIĘTA

 

  GRUPA 2

Data: 02 września – 10 września 2023

Czas trwania: 30 godzin

Miejsce: on-line

 

ZAPISY ZAMKNIĘTE (GRUPA ZEBRANA)

Kolejne terminy będą udostępniane wkrótce na stronie www.scolar.pl oraz na facebooku.