BLOK 2

BLOK 2. Stosowana Analiza Zachowania sposobem na efektywną edukację

W ramach bloku proponujemy następujące tematy:

 1. Stosowana Analiza Zachowania- 2 dni,
 2. Zachowania trudne- 2 dni.

PROGRAM POSZCZEGÓLNYCH DNI SZKOLENIOWYCH:

1-2 DZIEŃ Stosowana Analiza Zachowania

W ramach Stosowanej Analizy Zachowania wykorzystujemy procedury, które wywodzą się z praw rządzących zachowaniem człowieka. Dzięki nim uczymy dzieci zachowań potrzebnych do niezależnego życia, adekwatnych społecznie umiejętności oraz niwelujemy problemy społeczne.

Prowadzący: Weronika Kolczyńska- terapeuta behawioralny, dyrektor szkoły Fundacji Scolar.

Czas szkolenia: 2 dni w godz. 9.00- 16.30

PROGRAM:

PROGRAM:

1. Czym jest Stosowana Analiza Zachowania- rys historyczny.

2. Czteroelementowa zależność- wyodrębnienie elementów:

 • Bodziec różnicujący a operacje motywacyjne
 • Reakcje
 • Konsekwencje

3. Wzmacnianie:

 • Czym jest wzmocnienie a czym nie jest
 • Rodzaje wzmocnień

a) Ocena preferencji

b) Ocena wzmocnień

c) Jak efektywnie wzmacniać

 • Wzmacnianie ciągle a sporadyczne
 • Rozrzedzanie wzmocnień

d) Wzmocnienia negatywne

4. Karanie- czy karaniem możemy nauczyć?

5. Jak uczyć nowych zachowań?

a) Typy podpowiedzi i ich wycofywanie

b) Nauczanie intensywne, incydentalne, uczenie w NET

c) Próby skomasowane, rozszerzone, losowe

d) Uczenie bez błędu

6.  Kształtowanie.

7. Łańcuchy zachowań.

8. Uczenie komunikacji- funkcjonalna analiza języka:

a) Podstawowe elementy werbalne

b) Podstawy wprowadzania AAC

9. Uczenie samodzielności i zabawy:

 • Plany aktywności

10. Narzędzia do oceny różnych umiejętności (w języku polskim VBMAPP, ESDM i w języku angielskim EFL, Social Savy, PLAC, PEAK).

11. Pisanie programów.

3-4 DZIEŃ Zachowania „trudne”, czyli niepoprawne kontekstowo – skuteczne interwencje w nurcie współczesnej Stosowanej Analizy Zachowania

SZKOLENIE DLA SPECJALISTÓW
Krzyk, płacz, odmowa, zachowania agresywne i autoagresywne stanowią duże wyzwanie dla osób z najbliższego otoczenia osób przejawiających zachowania trudne.
Dlatego zapraszamy Państwa na wyjątkowe szkolenie, które odpowie na pytania: „jak właściwie reagować na zachowania trudne pacjenta?”, „dlaczego rozwijanie funkcjonalnych zachowań jest najskuteczniejszym rozwiązaniem?”, „czy możliwe jest efektywne poradzenie sobie z agresją i autoagresją podopiecznego?”
Wyjątkowość tego szkolenia polega na tym, że nie tylko przedstawimy Państwu metody o potwierdzonej badaniami naukowymi skuteczności, w nurcie Stosowanej Analizy Zachowania, ale również zaprezentujemy „nowe oblicze” Stosowanej Analizy Zachowania, która promuje etyczne, skoncentrowane na pacjencie, pozytywne i pełne empatii podejście do kwestii zachowań stanowiących wyzwanie, której jednym z wiodących haseł jest „Compassion over compliance” (współczucie ponad posłuszeństwem).

Prowadzący: Joanna Mikołajczyk – psycholog, analityk zachowania, superwizor (BCBA/PLTB).

Czas szkolenia: 2 dni w godz. 9.00- 16.30

PROGRAM:

I. Jaka jest Współczesna Stosowana Analiza Zachowania (Today’s ABA)?

II. Czy zachowania „trudne” rzeczywiście są trudne?
1. Co jest dla nas trudnym zachowaniem?
2. Czym jest zachowanie nieodpowiednie kontekstowo?
3. Dlaczego „zwalczanie” zachowań „trudnych” to nie jest dobry pomysł?

III. Dlaczego „się zachowujemy”?
1. Zachowanie jako Odpowiedź.
2. Co ma wpływ na zachowanie?- czteroelementowa zależność
– Zmienne poprzedzające,
– Konsekwencje wzmacniające,
– Jak to działa w praktyce- praktyczne przykłady z życia codziennego.
3. Czy stosowanie wzmacniania negatywnego może mieć niepożądane skutki?
4. Determinizm- każde zachowanie ma swoją przyczynę.
5. Co to są obszary „zachowanio- trudno- genne”?

IV. Definiowanie i mierzenie zachowań.
1. PINPOINT jako precyzyjny opis zachowania.
2. Jak „działa pinpoit”? – ćwiczenia praktyczne.

V. Ocena funkcji zachowania.
1. Jak znaleźć funkcję zachowania?
– Czym jest Funkcjonalna Ocena Zachowania i co dzięki niej zyskujemy?
– Ocena pośrednia: kwestionariusze wywiadu (wywiad otwarty wg G.P. Hanley’a).
– Ocena opisowa: wykresy punktowe i notatki ABC- przykłady praktyczne.
– Analiza Funkcjonalna: klasyczna, oparta na próbach, IISCA wg G.P. Hanley’a (wyzwania i zalety).
2. Możliwe funkcje zachowań niepożądanych:
– Pozyskanie, Ucieczka, Automatycznego wzmacniania
– Czy funkcje mogą być połączone?

VI. Modyfikowanie zachowań problemowych.
1. Do czego dążymy?- cele terapii opartych na SAZ.
2. Czy to co robimy jest właściwe? – aspekty etyczne.
3. Ogólne wskazówki dotyczące planowania interwencji.

VII. Tworzenie i wprowadzanie interwencji.
1. Trzy główne grupy strategii- czy wszystkie są tak samo ważne?
2. Czy możemy zapobiegać zachowaniom niepożądanym?- działania proaktywne/ praktyczne przykłady:
– Nasycanie ciągłe i procedura NCR
– Trening Funkcjonalnej Komunikacji – podstawy
– Co możemy zrobić, żeby nie mieć zachowań „ucieczkowych”?
* Czym jest „kontekst pełen pozytywnych emocji”?
* Ucz się, zanim zaczniesz uczyć.
* Procedura High-P, dawanie wyboru, Zasada Premacka i inne skuteczne narzędzia dla funkcji ucieczki.
* Systematyczne odwrażliwianie – czyli, gdy powodem ucieczki jest lęk.
– Zapobieganie zachowaniom trudnym wg G.P. Hanley’a.
3. Rozwijanie zachowań pożądanych/uczenie strategii zastępczych:
– Wzmacnianie różnicujące DRA, DRI – praktyczne przykłady.
– Kontrakty behawioralne – praktyczne przykłady.
– Kształtowanie pozytywnych zachowań – procedura SBT, czyli interwencja oparta na budowaniu repertuaru umiejętności wg G.P. Hanley’a.
4. Modyfikowanie konsekwencji – Dlaczego Współczesna Stosowana Analiza Zachowania odchodzi od stosowania procedur awersyjnych?
– Wygaszanie- dlaczego we współczesnym podejściu Stosowanej Analizy Zachowania nie zaleca się „pełnego wygaszania” i co oferuje się w zamian?
– Dlaczego karanie NIE jest podstawą modyfikowania zachowań niepożądanych?
– Karanie negatywne – przykłady oraz co możemy „zamiast”?
– Karanie pozytywne – przykłady oraz co możemy „zamiast”?
– Niepożądane skutki i ograniczenia w stosowaniu kar.

VIII. Zachowania trudne w grupie- podsumowanie procedur omówionych wcześniej.

Formy szkoleniowe:
– Praca w grupach
– Dyskusja
– Filmy
– Praktyczne przykłady z codziennej pracy terapeutycznej

JAK SIĘ ZAPISAĆ?

 1. Wypełnij formularz on-line.
 2. Czekaj na zwrotną wiadomość mailową (zwykle trwa to kilka minut).
 3. Postępuj zgodnie z instrukcją w otrzymanym mailu.

W przypadku pytań, prosimy o kontakt na mail: [email protected]

Przypominamy:

 1. Uczestnik projektu może skorzystać tylko z jednego Bloku szkoleniowego.
 2. Koszt udziału w projekcie wynosi 190 zł.
 3. Warunkiem uzyskania zaświadczenia, jest uczestnictwo we wszystkich 4 dniach szkoleniowych składających się na dany blok.

GRUPA 1- ZAMKNIĘTA- Biała Podlaska:

03-04.06
1-2 dzień: Zachowania trudne
17-18.06
3-4 dzień: Stosowana Analiza Zachowania

GRUPA 2 (ON-LINE):

03-04.06
1-2 dzień: Stosowana Analiza Zachowania
17-18.06
3-4 dzień: Zachowania trudne

GRUPA 3- ZAMKNIĘTA- Białystok:

29-30.08
1-2 dzień: Stosowana Analiza Zachowania
18-19.11
3-4 dzień: Zachowania trudne

GRUPA 4- ZAMKNIĘTA- Kielce:

25-26.11
1-2 dzień: Stosowana Analiza Zachowania
09-10.12
3-4 dzień: Zachowania trudne

GRUPA 5 (ON-LINE):

20-21.01
1-2 dzień: Stosowana Analiza Zachowania
10-11.02
3-4 dzień: Zachowania trudne

GRUPA 6- ZAMKNIĘTA- Poznań:

09-10.03
1-2 dzień: Stosowana Analiza Zachowania
23-24.03
3-4 dzień: Zachowania trudne

GRUPA 1

Data: 03 czerwca- 18 czerwca 2023

Czas trwania: 30 godzin

Miejsce: Biała Podlaska

 

ZAMKNIĘTA

GRUPA 2

Data: 03 czerwca- 18 czerwca 2023

Czas trwania: 30 godzin

Miejsce: on-line

 

ZAPISY ZAMKNIĘTE (GRUPA ZEBRANA)

GRUPA 3

Data: 29 sierpnia- 19 listopada 2023

Czas trwania: 30 godzin

Miejsce: Białystok

 

ZAMKNIĘTA

GRUPA 4

Data: 25 listopada- 10 grudnia 2023

Czas trwania: 30 godzin

Miejsce: Kielce

 

ZAMKNIĘTA

GRUPA 5

Data: 20 stycznia- 11 lutego 2024

Czas trwania: 30 godzin

Miejsce: on-line

 

GRUPA 6

Data: 09- 24 marca

Czas trwania: 30 godzin

Miejsce: Poznań

 

ZAMKNIĘTA