SPECJALIŚCI, BLOK 2/ GRUPA 2 ONLINE: 03-04.06, 17-18.06.2023r.

Dziękujemy za zainteresowanie wybranym blokiem szkoleniowym, jednak lista uczestników jest już kompletna. Kolejne terminy będą udostępniane wkrótce na stronie www.scolar.pl oraz na facebooku.