BLOK 3

BLOK 3. Ocena i uczenie wczesnych umiejętności komunikacyjnych małych dzieci

 W ramach bloku proponujemy następujące tematy:

 1. VB-MAPP – behawioralne narzędzie konstruowania programów terapeutycznych i mierzenia wyników terapii, ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności językowych- 2 dni,
 2. Metoda zachowań werbalnych- planowanie terapii i trening komunikacji małego dziecka, które nie posiada umiejętności mowy lub ma ją poważnie ograniczoną tzw. Wczesna Interwencja Behawioralna- 1 dzień
 3. Uczenie do płynności (nauczania precyzyjnego, budowania systemu kart, procedury uczenia bez błędu, najbardziej efektywnych sposobów zbierania danych)- 1 dzień

PROGRAM POSZCZEGÓLNYCH DNI SZKOLENIOWYCH:

1-2 DZIEŃ VB-MAPP – behawioralne narzędzie konstruowania programów terapeutycznych i mierzenia wyników terapii, ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności językowych

Wśród narzędzi behawioralnych dostępnych na rynku polskim trudno znaleźć lepsze z uwagi na jego prostotę, przejrzystość, mierzalność oraz rozmieszczenie poszczególnych umiejętności w porządku rozwojowym. Szkolenie uczy, jak wykorzystać je w pracy terapeutycznej z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Prowadzący: Marta Sierocka- Rogala – superwizor BCBA, logopeda, pedagog, dyrektor programowy Fundacji SCOLAR i SCOLARIS

Czas szkolenia: 2 dni w godz. 9.00-16.30 

PROGRAM:

CZĘŚĆ I

 • Tradycyjne podejście do nabywania języka
 • Zachowanie werbalne – definicja, charakter wzmacniania zachowań werbalnych
 • Funkcjonalna analiza języka Skinnera
 • Bodziec różnicujący a operacje motywacyjne
 • Mandy, takty
 • Umiejętności echowe
 • Umiejętności intrawerbalne
 • Wieloelementowa kontrola bodźcowa
 • Rola słuchacza
 • VB-MAPP – rys historyczny
 • Struktura narzędzia
 • Wskazówki dotyczące dokonywania oceny
 • Zestawy pomocy

CZĘŚĆ II

 • Dokonywanie oceny
 • Wypełnianie wykresów
 • Ocena barier
 • Tworzenie programu terapeutycznego na podstawie VB-MAPP
 • Ocena gotowości do zmiany
 • Podsumowanie

3 Dzień Metoda zachowań werbalnych- planowanie terapii i trening komunikacji małego dziecka

Planowanie terapii i trening komunikacji małego dziecka, które nie posiada umiejętności mowy lub ma ją poważnie ograniczoną tzw. Wczesna Interwencja Behawioralna

Prowadzący: Joanna Mikołajczyk- psycholog, analityk zachowania BCBA, superwizor BCBA

Czas szkolenia: 1 dzień w godz. 9.00- 16.30

PROGRAM:

1. Komunikacja priorytetem w terapii małego dziecka

 • Wyznaczanie celów terapeutycznych zgodnie z analizą funkcjonalną języka Skinnera
 • Kształtowanie mowy u małych dzieci nieposiadających umiejętności echowych

2. Jak nie stać się bodźcem awersyjnym?

 • Parowanie
 • Odruchowe operacje motywacyjne
 • Czego unikać w terapii małego dziecka
 • 7 kroków do kontroli poleceniowej wg Roberta Schramma

3. Efektywne uczenie małego dziecka

 • Uczenie bez błędów
 • Dobór podpowiedzi
 • Korygowanie błędów w trakcie nauki
 • Transfer – wycofywanie podpowiedzi
 • Uczenie w środowisku naturalnym (Natural Environment Teaching)

4. Pierwsze cele w terapii małego dziecka

 • Mandy – skuteczne uczenie komunikacji
 • Budowanie wspólnej uwagi
 • Kształtowanie reakcji na imię
 • Programy: „Przejście”, „Poczekaj”, „Oddawanie wzmocnień”

4 DZIEŃ Uczenie do płynności

Nauczanie precyzyjne, budowanie systemu kart, procedury uczenia bez błędu, najbardziej efektywne sposoby zbierania danych

Prowadzący: Michalina Korzeniewska- pedagog specjalny, analityk zachowania BCBA, wieloletni nauczyciel w szkole Fundacji Scolar

Czas szkolenia: 1 dzień w godz. 9.00-16.30 

PROGRAM:

 1. Dlaczego płynność jest ważna?
 2. Wprowadzenie do uczenia precyzyjnego- kroki pracy nad płynnymi zachowaniami (wyznać, przećwicz, sprawdź, przećwicz, sprawdź…).
 3. Budowanie systemu kart.
 4. Procedura uczenia bez błędu.
 5. Najbardziej efektywny sposób zbierania danych.

JAK SIĘ ZAPISAĆ?

 1. Wypełnij formularz on-line.
 2. Czekaj na zwrotną wiadomość mailową (zwykle trwa to kilka minut).
 3. Postępuj zgodnie z instrukcją w otrzymanym mailu.

W przypadku pytań, prosimy o kontakt na mail: [email protected]

Przypominamy:

 1. Uczestnik projektu może skorzystać tylko z jednego Bloku szkoleniowego.
 2. Koszt udziału w projekcie wynosi 190 zł.
 3. Warunkiem uzyskania zaświadczenia, jest uczestnictwo we wszystkich 4 dniach szkoleniowych składających się na dany blok.

Najbliższe 4 dniowe szkolenie odbędzie się ON-LINE, tj. GRUPA 1:

23-24.07
dzień 1 i 2 VB-MAPP
31.07
dzień 3 Uczenie do płynności
10.09
dzień 4 Metoda zachowań werbalnych

GRUPA 2 (ON-LINE):

13-14.08
dzień 1 i 2 VB-MAPP
21.08
dzień 3 Uczenie do płynności
11.09
dzień 4 Metoda zachowań werbalnych

GRUPA 3 (ON-LINE):

10-11.09
dzień 1 i 2 VB-MAPP
24.09
dzień 3 Uczenie do płynności
05.11
dzień 4 Metoda zachowań werbalnych

GRUPA 6 (ON-LINE):

10-11.12
dzień 1 i 2 VB-MAPP
15.01
dzień 3 Uczenie do płynności
21.01
dzień 4 Metoda zachowań werbalnych

GRUPA 7 (ON-LINE):

17-18.12
dzień 1 i 2 VB-MAPP
14.01
dzień 3 Uczenie do płynności
22.01
dzień 4 Metoda zachowań werbalnych

GRUPA 8 (ON-LINE):

28-29.01
dzień 1 i 2 VB-MAPP
18.02
dzień 3 Metoda zachowań werbalnych
04.03
dzień 4 Uczenie do płynności

 

  GRUPA 1

Data: 23 lipca- 10 września 2022

Czas trwania: 30 godzin

Miejsce: on-line

 

ZAPISY ZAMKNIĘTE

 

 

  GRUPA 2

Data: 13 sierpnia- 11 września 2022

Czas trwania: 30 godzin

Miejsce: on-line

 

ZAPISY ZAMKNIĘTE

 

  GRUPA 3

Data: 10 września- 05 listopada 2022

Czas trwania: 30 godzin

Miejsce: on-line

 

ZAPISY ZAMKNIĘTE

 

 

  GRUPA 6

Data: 10 grudnia 2022- 21 stycznia 2023

Czas trwania: 30 godzin

Miejsce: on-line

 

ZAPISY ZAMKNIĘTE

 

  GRUPA 7

Data: 17 grudnia 2022- 22 stycznia 2023

Czas trwania: 30 godzin

Miejsce: on-line

 

ZAPISY ZAMKNIĘTE

 

 

  GRUPA 8

Data: 28 stycznia 2023- 04 marca 2023

Czas trwania: 30 godzin

Miejsce: on-line

 

ZAPISY ZAMKNIĘTE

Zapoznaj się z Regulaminem udziału w projekcie