BLOK 3

BLOK 3. Ocena i uczenie wczesnych umiejętności komunikacyjnych małych dzieci

 W ramach bloku proponujemy następujące tematy:

 1. VB-MAPP – behawioralne narzędzie konstruowania programów terapeutycznych i mierzenia wyników terapii, ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności językowych- 2 dni,
 2. Metoda zachowań werbalnych- planowanie terapii i trening komunikacji małego dziecka, które nie posiada umiejętności mowy lub ma ją poważnie ograniczoną tzw. Wczesna Interwencja Behawioralna- 1 dzień
 3. Uczenie do płynności (nauczania precyzyjnego, budowania systemu kart, procedury uczenia bez błędu, najbardziej efektywnych sposobów zbierania danych)- 1 dzień

PROGRAM POSZCZEGÓLNYCH DNI SZKOLENIOWYCH:

1-2 DZIEŃ VB-MAPP – behawioralne narzędzie konstruowania programów terapeutycznych i mierzenia wyników terapii, ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności językowych

Wśród narzędzi behawioralnych dostępnych na rynku polskim trudno znaleźć lepsze z uwagi na jego prostotę, przejrzystość, mierzalność oraz rozmieszczenie poszczególnych umiejętności w porządku rozwojowym. Szkolenie uczy, jak wykorzystać je w pracy terapeutycznej z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Prowadzący: Marta Sierocka- Rogala – superwizor BCBA, logopeda, pedagog, dyrektor programowy Fundacji SCOLAR i SCOLARIS

Czas szkolenia: 2 dni w godz. 9.00-16.30 

PROGRAM:

CZĘŚĆ I

 • Tradycyjne podejście do nabywania języka
 • Zachowanie werbalne – definicja, charakter wzmacniania zachowań werbalnych
 • Funkcjonalna analiza języka Skinnera
 • Bodziec różnicujący a operacje motywacyjne
 • Mandy, takty
 • Umiejętności echowe
 • Umiejętności intrawerbalne
 • Wieloelementowa kontrola bodźcowa
 • Rola słuchacza
 • VB-MAPP – rys historyczny
 • Struktura narzędzia
 • Wskazówki dotyczące dokonywania oceny
 • Zestawy pomocy

CZĘŚĆ II

 • Dokonywanie oceny
 • Wypełnianie wykresów
 • Ocena barier
 • Tworzenie programu terapeutycznego na podstawie VB-MAPP
 • Ocena gotowości do zmiany
 • Podsumowanie

3 DZIEŃ Metoda Zachowań Werbalnych, czyli wczesna interwencja behawioralna. Jak we Współczesnej Stosowanej Analizie Zachowania uczyć na fundamencie pozytywnych emocji?

Planowanie i rozpoczynanie terapii może budzić wiele pytań. Jak zacząć terapię gdy uczeń nie posiada żadnych umiejętności lub jego umiejętności są bardzo małe? Czy da się sprawić, żeby nauka była dobrą zabawą? Jak uczyć mowy/komunikacji dziecko niemówiące?
W trakcie 7,5-godzinnego szkolenia, uczestnicy dowiedzą się, co jest kluczowe przed rozpoczęciem terapii, dlaczego budowanie relacji jest absolutnie niezbędne, jak określać cele, jak skutecznie prowadzić trening komunikacji, czego należy unikać a na co kłaść nacisk, aby uczeń chętnie się z nami uczył nowych umiejętności.

Prowadzący: Joanna Mikołajczyk- psycholog, analityk zachowania, superwizor (BCBA)

Czas szkolenia: 1 dzień w godz. 9.00- 16.30

PROGRAM:

1. Metoda Zachowań Werbalnych (MZW) we Współczesnej Stosowanej Analizie Zachowania (SAZ):
• Jaka jest współczesna SAZ?
• Czym jest MZW?
• Co wpływa na zachowanie i dlaczego ta wiedza jest ważna? (tzw. czteroelementowa zależność).
• Po czym poznać, że wzmacniam?

2. Od czego zacząć? KONTEKST PEŁEN POZYTYWNYCH EMOCJI punktem wyjścia w uczeniu/terapii -> teach from joy:
• Czym jest środowisko bogate we wzmocnienia i jak je zbudować?
• Czym jest stan 3xZ i jak uczeń może go osiągnąć?
• Odkrywanie preferencji ucznia.
• Poznawanie potrzeb ucznia.

3. Budowanie relacji z uczniem:
• Połączenie wartości Współczesnej SAZ i 7 kroków do budowania współpracy wg Roberta Schramma.
• Opieka nad wzmocnieniami- czyli jak przygotować otoczenie.
• Parowanie- czyli jak stać się częścią środowiska bogatego we wzmocnienia.
• Jak może wyglądać parowanie- praktyczne przykłady.
• Praktyczne wykorzystanie parowania- kształtowanie reakcji na imię.
• Testujemy parowanie- Program „Przejście”.
• Czy można sparować się negatywnie?

4. Rozwijanie współpracy z uczniem- w oparciu o kroki 4-6 wg Roberta Schramma:
• Zasada pozytywnego wzmacniania.
• Wzmacnianie w sposób ciągły.
• Wzmacnianie zróżnicowane.
• Co zrobić, gdy uczeń pokaże swoim zachowaniem, że coś jest nie tak?

5. Uczenie nowych umiejętności- wyzwania:
• O co należy dbać w trakcie uczenia.
• Uczenie w oparciu o naturalną motywację ucznia (uczenie w NET).
• Planowanie nauki z wykorzystaniem „Łuku uczenia”.
• Uczenie bez błędów- jak z niego korzystać na początku terapii, jak wypracować transfer (metoda 10-5-3).

6. Cele na „pierwszy ogień”:
• Budowanie wspólnej uwagi.
• Mandy- skuteczne uczenie komunikacji: Kształtowanie mowy u małych dzieci nieposiadających umiejętności echowych; Rozwijanie mandów wokalnych, Kształtowanie mandów- gestów.
• Tolerowanie odmowy i odroczenia wzmocnienia – Tolerowanie „nie”, Czekanie na wzmocnienie, Rozwijanie zaangażowania Program „Oddawanie wzmocnień”.

4 DZIEŃ Uczenie do płynności

Budowanie systemu kart, procedury uczenia bez błędu, elastyczne i efektywne rozwijanie słownika u najmłodszych dzieci, najbardziej efektywne sposoby zbierania danych
Prowadzący: Michalina Korzeniewska- pedagog specjalny, analityk zachowania BCBA, wieloletni nauczyciel w szkole Fundacji Scolar

Czas szkolenia: 1 dzień w godz. 9.00-16.30 

PROGRAM:

 1. Dlaczego płynność jest ważna?
 2. Wprowadzenie do uczenia precyzyjnego- kroki pracy nad płynnymi zachowaniami (wyznać, przećwicz, sprawdź, przećwicz, sprawdź…).
 3. Budowanie systemu kart.
 4. Procedura uczenia bez błędu.
 5. Najbardziej efektywny sposób zbierania danych.

JAK SIĘ ZAPISAĆ?

 1. Wypełnij formularz on-line.
 2. Czekaj na zwrotną wiadomość mailową (zwykle trwa to kilka minut).
 3. Postępuj zgodnie z instrukcją w otrzymanym mailu.

W przypadku pytań, prosimy o kontakt na mail: [email protected]

Przypominamy:

 1. Uczestnik projektu może skorzystać tylko z jednego Bloku szkoleniowego.
 2. Koszt udziału w projekcie wynosi 190 zł.
 3. Warunkiem uzyskania zaświadczenia, jest uczestnictwo we wszystkich 4 dniach szkoleniowych składających się na dany blok.

GRUPA 1 (ON-LINE):

10-11.06
1-2 dzień: VB-MAPP
24.06
3 dzień: Metoda zachowań werbalnych
25.06
4 dzień: Uczenie do płynności

GRUPA 2 (ON-LINE):

01-02.07
1-2 dzień: VB-MAPP
23.07
3 dzień: Metoda zachowań werbalnych
30.07
4 dzień: Uczenie do płynności

GRUPA 3 (ON-LINE):

26-27.08
1-2 dzień: VB-MAPP
23.09
3 dzień: Uczenie do płynności
24.09
4 dzień: Metoda zachowań werbalnych

GRUPA 4- ZAMKNIĘTA- Białystok:

28-29.08
1-2 dzień: VB-MAPP
23.09
3 dzień: Uczenie do płynności
07.10
4 dzień: Metoda zachowań werbalnych

GRUPA 5 (ON-LINE):

07-08.10
1-2 dzień: VB-MAPP
14.10
3 dzień: Uczenie do płynności
28.10
4 dzień: Metoda zachowań werbalnych

GRUPA 6- ZAMKNIĘTA- Łódź. UWAGA! Istnieje możliwość dołączenia do grupy, dostępnych jest kilka wolnych miejsc (szkolenie stacjonarne):

02-03.12
1-2 dzień: VB-MAPP
16.12
3 dzień: Metoda zachowań werbalnych
10.02
4 dzień: Uczenie do płynności

GRUPA 7 (ON-LINE):

03-04.02
1-2 dzień: VB-MAPP
03.03
3 dzień: Metoda zachowań werbalnych
16.03
4 dzień: Uczenie do płynności

GRUPA 8 (ON-LINE):

02-03.03
1-2 dzień: VB-MAPP
17.03
3 dzień: Metoda zachowań werbalnych
24.03
4 dzień: Uczenie do płynności

GRUPA 1

Data: 10 czerwca- 25 czerwca 2023

Czas trwania: 30 godzin

Miejsce: on-line

 

ZAPISY ZAMKNIĘTE (GRUPA ZEBRANA)

 

GRUPA 2

Data: 01 lipca- 30 lipca 2023

Czas trwania: 30 godzin

Miejsce: on-line

 

ZAPISY ZAMKNIĘTE (GRUPA ZEBRANA)

 

GRUPA 3

Data: 26 sierpnia- 24 września 2023

Czas trwania: 30 godzin

Miejsce: on-line

 

ZAPISY ZAMKNIĘTE (GRUPA ZEBRANA)

 

GRUPA 4

Data: 28 sierpnia- 07 października 2023

Czas trwania: 30 godzin

Miejsce: Białystok

 

 ZAMKNIĘTA

 

GRUPA 5

Data: 07 października- 28 października 2023

Czas trwania: 30 godzin

Miejsce: on-line

 

ZAPISY ZAMKNIĘTE (GRUPA ZEBRANA)

 

GRUPA 6

Data: 02 grudnia 2023- 10 lutego 2024

Czas trwania: 30 godzin

Miejsce: Centrum Futurum Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 7, 91-748 Łódź

 

ZAPISY ZAMKNIĘTE (GRUPA ZEBRANA)

 

GRUPA 7

Data: 03 lutego 2024- 16 marca 2024

Czas trwania: 30 godzin

Miejsce: on-line

 

ZAPISY ZAMKNIĘTE (GRUPA ZEBRANA)

 

GRUPA 8

Data: 02 marca 2024- 24 marca 2024

Czas trwania: 30 godzin

Miejsce: on-line

 

ZAPISY ZAMKNIĘTE (GRUPA ZEBRANA)