BLOK 4

BLOK 4. Efektywna praca z grupą

W ramach bloku proponujemy następujące tematy:

 1. Trening Umiejętności Społecznych dla dzieci szkolnych- 2 dni,
 2. Praca z grupą- szkolenie dla specjalistów i nauczycieli pracujących z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym- 1 dzień.
 3. Zabawa najlepszym sposobem na naukę umiejętności społecznych-1 dzień.

PROGRAM POSZCZEGÓLNYCH DNI SZKOLENIOWYCH:

1-2 DZIEŃ Trening Umiejętności Społecznych dla dzieci szkolnych

Szkolenie z metody TUS jako jednej z podstawowych form oddziaływania terapeutycznego w pracy z wysokofunkcjonującymi dziećmi i młodzieżą ze spektrum autyzmu. Jak dobierać grupy? Jak realizować trening TUS? Jakie metody są skuteczne a jakie nie?

Prowadzący:

MACIEJ SZYMANOWSKI – pedagog specjalny, trener TUS z wieloletnim letnim doświadczeniem, dyrektor Pozaszkolnej Placówki Specjalistycznej SCOLAR – koordynujący pracę ponad 30-tu terapeutów prowadzących grupy TUS,  corocznie kwalifikuje i dobiera do grup ponad 300 uczestników  TUS-ów.

KATARZYNA MALINOWSKA- psycholog, psychoterapeuta w trakcie treningu. Absolwentka psychologii w ramach MISMaP na Uniwersytecie Warszawskim z dwiema specjalnościami: Psychologią Kliniczną Dziecka i Rodziny oraz Experimental Social Psychology. Od 2017 związana z Fundacją Scolar. Prowadzi terapię indywidualną i grupową w języku polskim i angielskim, Trening Umiejętności Społecznych oraz warsztaty dla dzieci i rodziców.

Czas szkolenia: 2 dni w godz. 9.00-16.30 

PROGRAM:

 1. Rekrutacja i dobieranie uczestników do grup.
 2. Struktura zajęć TUS.
 3. System motywacyjny- dlaczego jest ważny i jak powinno się go stosować?
 4. Skuteczne i nieskuteczne techniki terapeutyczne w pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu.
 5. Zachowania trudne- przyczyny i jak sobie z nimi radzić?
 6. Tematyka TUS-ów.
 7. Tworzenie scenariuszy zajęć.
 8. Przekazywanie informacji zwrotnej rodzicom.

3 Dzień Praca z grupą

Szkolenie dla specjalistów i nauczycieli pracujących z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym

Prowadzący: Michalina Korzeniewska- pedagog specjalny, analityk zachowania BCBA, nauczyciel w szkole Fundacji Scolar

Czas szkolenia: 1 dzień w godz. 9.00-16.30 

PROGRAM:

1. Dlaczego dzieciom się nie chce?- o motywacji

 • o wzmocnieniach i wzmacnianiu
 • o grupowych systemach motywacyjnych
 • o pochwale specyficzne

2. Skuteczne techniki zarządzania grupą

 • zasady jako najbardziej opłacalna forma zarządzania grupą
 • uczenie proszenia o uwagę
 • aktywne reagowanie uczniów (active student responding) – czym jest i dlaczego warto z niego korzystać

3. Jak uczymy?

 • wykorzystanie elementów Nauczania Bezpośredniego (Direct Instruction)
 • Boardwork- jak uczyć grupę  nowych umiejętności   „przy tablicy”
 • wyznaczanie celów (pin point)
 • nauka przez obserwację (observational learning
 • nauka koleżeńska (peer tutoring)

4.  Organizacja pracy

 • jak planować lekcję
 • organizacja pomocy dydaktycznych
 • co zrobić, żeby nie było nudno?

4 DZIEŃ Zabawa najlepszym sposobem na naukę umiejętności społecznych

Projektowanie Treningu Umiejętności Społecznych (TUS) dla dzieci w wieku przedszkolnym.

Prowadzący: Klaudia Mońka- psycholog, wieloletni terapeuta, dyrektor przedszkola Fundacji Scolar na Bielanach

Czas szkolenia: 1 dzień w godz. 9.00-16.30

PROGRAM:

1. Nauka zabawy priorytetem w pracy z dziećmi.

2. Rola zabawy w życiu dziecka i jej wpływ na rozwój umiejętności społecznych.

3. Tworzenie środowiska do rozwoju zabawy

 • Planowanie grup
 • Wybór uczestników
 • Wyznaczenie konkretnych celów
 • Dobór gier i zabaw

4. Ocena umiejętności zabawy (kwestionariusze, obserwacja, PLAC).

5. Zabawa kierowana – dobór sposobu uczenia.

6. Jak się bawić? Filmy przedstawiające naukę konkretnych zabaw.

7. Wpisywanie umiejętności społecznych – wybór właściwych celów, wzmacnianie interakcji społecznych.

8. Monitorowanie nabywanych umiejętności zabawy i umiejętności społecznych.

JAK SIĘ ZAPISAĆ?

 1. Wypełnij formularz on-line.
 2. Czekaj na zwrotną wiadomość mailową (zwykle trwa to kilka minut).
 3. Postępuj zgodnie z instrukcją w otrzymanym mailu.

W przypadku pytań, prosimy o kontakt na mail: [email protected]

Przypominamy:

 1. Uczestnik projektu może skorzystać tylko z jednego Bloku szkoleniowego.
 2. Koszt udziału w projekcie wynosi 190 zł.
 3. Warunkiem uzyskania zaświadczenia, jest uczestnictwo we wszystkich 4 dniach szkoleniowych składających się na dany blok.

Najbliższe 4 dniowe szkolenie odbędzie się ON-LINE, tj. GRUPA 1:

30.07
dzień 1 Praca z grupą- dzieci szkolne i wczesnoszkolne
06-07.08
dzień 2 i 3 TUS dla dzieci szkolnych
17.09
dzień 4 Zabawa najlepszym sposobem na naukę umiejętności społecznych

GRUPA 2 (ON-LINE):

20.08
dzień 1 Praca z grupą- dzieci szkolne i wczesnoszkolne
03-04.09
dzień 2 i 3 TUS dla dzieci szkolnych
18.09
dzień 4 Zabawa najlepszym sposobem na naukę umiejętności społecznych

GRUPA 3 (ON-LINE):

27.08
dzień 1 Praca z grupą- dzieci szkolne i wczesnoszkolne
03-04.09
dzień 2 i 3 TUS dla dzieci szkolnych
17.09
dzień 4 Zabawa najlepszym sposobem na naukę umiejętności społecznych

GRUPA 4 (ON-LINE):

24-25.09
dzień 1 i 2 TUS dla dzieci szkolnych
01.10
dzień 3 Praca z grupą- dzieci szkolne i wczesnoszkolne
02.10
dzień 4 Zabawa najlepszym sposobem na naukę umiejętności społecznych

GRUPA 6 (ON-LINE):

08-09.10
dzień 1 i 2 TUS dla dzieci szkolnych
22.10
dzień 3 Praca z grupą- dzieci szkolne i wczesnoszkolne
23.10
dzień 4 Zabawa najlepszym sposobem na naukę umiejętności społecznych

GRUPA 7 (ON-LINE):

05-06.11
dzień 1 i 2 TUS dla dzieci szkolnych
19.11
dzień 3 Zabawa najlepszym sposobem na naukę umiejętności społecznych
20.11
dzień 4 Praca z grupą- dzieci szkolne i wczesnoszkolne

GRUPA 8 (ON-LINE):

14-15.01
dzień 1 i 2 TUS dla dzieci szkolnych
28.01
dzień 3 Zabawa najlepszym sposobem na naukę umiejętności społecznych
29.01
dzień 4 Praca z grupą- dzieci szkolne i wczesnoszkolne

GRUPA 9 (ON-LINE):

11-12.03
dzień 1 i 2 TUS dla dzieci szkolnych
18.03
dzień 3 Zabawa najlepszym sposobem na naukę umiejętności społecznych
26.03
dzień 4 Praca z grupą- dzieci szkolne i wczesnoszkolne

 

  GRUPA 1

Data: 30 lipca- 17 września 2022

Czas trwania: 30 godzin

Miejsce: on-line

 

ZAPISY ZAMKNIĘTE

 

  GRUPA 2

Data: 20 sierpnia- 18 września 2022

Czas trwania: 30 godzin

Miejsce: on-line

 

ZAPISY ZAMKNIĘTE

 

 

  GRUPA 3

Data: 27 sierpnia- 17 września 2022

Czas trwania: 30 godzin

Miejsce: on-line

 

ZAPISY ZAMKNIĘTE

 

 

  GRUPA 4

Data: 24 września- 02 października 2022

Czas trwania: 30 godzin

Miejsce: on-line

 

ZAPISY ZAMKNIĘTE

 

 

  GRUPA 6

Data: 08 października- 23 października 2022

Czas trwania: 30 godzin

Miejsce: on-line

 

ZAPISY ZAMKNIĘTE

 

  GRUPA 7

Data: 05 listopada- 20 listopada 2022

Czas trwania: 30 godzin

Miejsce: on-line

 

ZAPISY ZAMKNIĘTE

 

 

  GRUPA 8

Data: 14-29 stycznia 2023

Czas trwania: 30 godzin

Miejsce: on-line

 

ZAPISY ZAMKNIĘTE

 

  GRUPA 9

Data: 11-26 marca 2023

Czas trwania: 30 godzin

Miejsce: on-line

 

ZAPISY ZAMKNIĘTE

Zapoznaj się  z Regulaminem udziału w projekcie.