Samodzielny i niezależny

Rozpoczynamy realizację projektu „Samodzielny i niezależny”

Zapraszamy dzieci i młodzieży z zespołem Aspergera oraz ich rodziny.  Do projektu zakwalifikowanych zostanie minimum 28 dzieci i młodzież w wieku 6 – 16 lat ( siedem 4-osobowych grup wiekowych). Praca skoncentrowana będzie na całej rodzinie, dlatego odbiorcami będą także rodzice. W projekcie weźmie udział  także 15 pracowników instytucji pomocy społecznej i aktywnej integracji.

W ramach projektu oferujemy 10 tygodniową opiekę terapeutyczną, w tym:

  1. TEMATYCZNE ZAJĘCIA GRUPOWE  dla dzieci i młodzieży np.: rozwijanie samoobsługi, samodzielności na terenie domu i poza nim, obowiązki domowe, reagowanie na zmiany i nowości, ustalanie strefy prywatnej i wspólnej na terenie domu. Oferujemy 10 półtoragodzinnych spotkań prowadzonych przez dwóch trenerów.
  2. GRUPY  EDUKACYJNE i GRUPY WSPARCIA dla rodziców i opiekunów, również w wymiarze 10 spotkań.

Głównym założeniem projektu jest:

  • zwiększenie umiejętności społecznych wśród dzieci i młodzieży z zespołem Aspergera
  • zwiększenie umiejętności samoobsługi  dzieci i młodzieży
  • pozytywne zmiany relacji w rodzinach z dziećmi zespołem Aspergera
  • zwiększenie zrozumienia dla potrzeb osób z zespołem Aspergera.

Zajęcia odbywać  się  będą od września 2021 roku w godzinach popołudniowych w naszych placówkach na Wilanowie i Bielanach.

KOSZT UCZESTNICTWA: 

Uczestnicy (dziecko i rodzice) pokrywają równowartość 10% swojego  udziału w projekcie. Planowany koszt dla jednej rodziny to ok. 220 zł.

Rekrutację prowadzimy telefonicznie lub  mailowo:

  1. bezpośrednio u osoby rekrutującej – Maciej Szymanowski –   telefon: 793 605 001,  mail: [email protected]
  2. za pośrednictwem rejestracji – tel. 22 848 43 24, 607 344 840, mail: [email protected]

ZGŁOŚ SIĘ