TERAPIA

Centrum terapii

Oferujemy wsparcie  dzieciom, młodzieży i dorosłym, z trudnościami w nawiązywaniu i podtrzymywaniu  interakcji społecznych i komunikacji społecznej,  w szczególności  osobom w spektrum autyzmu.

Wybierz interesującą Cię formę pomocy:

 1. Konsultacje
 2. Testy diagnostyczne
 3. Terapia indywidualna
 4. Terapia grupowa — treningi umiejętności społecznych 
 5. Logopedia
 6. Fizjoterapia
 7. Wczesna interwencja behawioralna dzieci do 30. miesiąca życia
 8. Wizyty medyczne-lekarz psychiatra dzieci i młodzieży

Konsultacje

Na konsultacje zapraszamy rodziców zaniepokojonych rozwojem lub zachowaniem dziecka, potrzebujących porady odnośnie dalszego postępowania diagnostycznego czy terapeutycznego. Pomagamy także nauczycielom i wychowawcom w wypracowaniu skutecznych metod pracy z dzieckiem z zaburzeniami.

 

 • Konsultacja psychologiczna dziecka z trudnościami dwa godzinne  spotkania (wstępny wywiad z rodzicem i wizyta z dzieckiem) służące wstępnej ocenie rodzaju trudności dziecka i prawdopodobnych przyczyn tych trudności.
 • Konsultacje przesiewowe → kiedy rodzice chcieliby sprawdzić, czy wskazana jest pogłębiona diagnostyka w kierunku zaburzeń ze spektrum autyzmu/zespołu Aspergera.
 • Konsultacje wyjazdowe → gdy dziecko ma trudności w funkcjonowaniu w placówce edukacyjnej, do której uczęszcza na co dzień, w porozumieniu  z rodzicami , terapeuta ustala termin i  liczbę wizyt w placówce dziecka. Rodzice powinni uzyskać zgodę kierownictwa placówki dziecka.

Cennik:

 • konsultacja dziecka z trudnościami – 510 zł za dwie wizyty
 • konsultacja przesiewowa -380 zł
 • Konsultacja w szkole/przedszkolu celem stworzenia procedury postępowania dla pracowników placówki edukacyjnej 190-250 zł za godzinę

Zainteresowanych rodziców prosimy o zgłoszenie dziecka przez formularz zgłoszeniowy umieszczony na stronie Centrum Terapii.

Testy diagnostyczne

BADANIE  INTELEKTU

Pomiar inteligencji pozwala oszacować, jakie osoba badana może mieć osiągnięcia (np. w szkole) lub przewidzieć jak powinna sobie  radzić w różnego rodzaju zadaniach (werbalnych  i niewerbalnych)  w odniesieniu do swojego wieku. Diagnoza taka jest użyteczna,  ponieważ pozwala wnioskować o możliwych przyczynach trudności z jakimi zmaga się badany. Bywa, że na jej podstawie można domniemywać o możliwych przyczynach pojawiania się trudności (np. chorobowych czy emocjonalnych) i zastosować najlepszą formę pomocy.

 

Rodzaj zastosowanego w badaniu narzędzia zależy od celu przeprowadzenia badania, jest dostosowany do wieku dziecka i jego funkcjonowania.

Prowadzimy badania następującymi testami:

LEITER – Międzynarodowa Wykonaniowa Skala Leitera – badanie w tej chwili niedostępne

IDS-2 Skale Inteligencji i Rozwoju dla Dzieci i Młodzieży

Skala Inteligencji Stanford-Binet 5

Badanie trwa od 1,5 do 2 godzin. Czasem trzeba podzielić je na dwa spotkania. Niekiedy potrzebny jest wstępny wywiad z rodzicem.

Koszt, bez względu na rodzaj testu, wraz z pisemną opinią, to 600 zł.

Zainteresowanych rodziców prosimy o zgłoszenie dziecka poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie Centrum Terapii lub o kontakt z rejestracją.

Terapia indywidualna i rodzinna

Na zajęcia przyjmujemy dzieci z diagnozą  z dowolnego ośrodka diagnostycznego,  dzieci bez postawionej diagnozy  oraz inne osoby potrzebujące wsparcia terapeutycznego. Indywidualną terapię  dzieci i młodzieży opieramy na Stosowanej Analizie Zachowania, która pozwala mierzyć i osiągać konkretne rezultaty.

Cennik:

 • 50 min konsultacji dla rodziców –  140-170 zł
 • 50 min konsultacji superwizora BCBA lub certyfikowanego psychoterapeuty – 180 zł
 • 50 min terapii indywidualnej w trybie standardowym  i konsultacyjnym  – 140-170 zł zł
 • 50 min terapii w języku obcym – dodatkowo 40 zł do stawki terapeuty
 • 90 min terapia rodzinna- 220 zł

Terapia grupowa - trening umiejętności społecznych

Zajęcia odbywają się w grupach kilku-osobowych prowadzonych przez dwóch terapeutów. Ich celem jest rozwijanie m.in. umiejętności wspólnej zabawy i komunikacji z rówieśnikami,  nawiązywania  i podtrzymywania kontaktu, radzenia sobie w sytuacjach przegranej, oczekiwania na swoją kolej, odmowy czy dokuczania.

Na TUS przyjmujemy dzieci i młodzież do 15 lat. Dzieci w wieku 3,5-6 lat mają zajęcia w odrębnych grupach.Po otrzymaniu zgłoszenia, rodzice  z dzieckiem są zapraszani na spotkanie rekrutacyjne. Jego celem jest  ocena, czy dziecko może brać udział w terapii i odpowiednie dobranie dzieci do grup. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz orzeczenie o niepełnosprawności dziecka nie jest  wymagane.  Zajęcia grupowe mają tryb semestralny – rozpoczynają się jesienią i trwają do ferii zimowych.   Głównym zadaniem treningów jest rozwijanie interakcji i komunikacji z rówieśnikami.

Koszt TUS to 120 zł za 80 minut terapii.

Zainteresowanych Rodziców prosimy o zgłoszenie dziecka poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie Centrum Terapii.

Logopedia

Terapia logopedyczna  realizowana jest przez logopedów, którzy jednocześnie są  terapeutami codziennie pracującymi z dziećmi z zaburzeniami autyzmu i zespołem Aspergera. Są praktykami pracy metodą zachowań werbalnych, dzięki czemu terapia jest mierzalna i pozwala osiągać konkretne rezultaty dużo szybciej.

Spotkania są indywidualne, koszt 50 min  zajęć wynosi  160 zł.

Zainteresowanych rodziców prosimy o zgłoszenie dziecka poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie Centrum Terapii.

Fizjoterapia

Fizjoterapia realizowana jest przez fizjoterapeutów, a jednocześnie terapeutów, pracujących na co dzień z dziećmi z zaburzeniami autyzmu i zespołem Aspergera. Dzięki temu specjaliści dokładnie wiedzą, jak motywować dzieci do wykonywania ćwiczeń  i potrafią sprawić, aby terapia stała się atrakcyjną zabawą.

Posiadamy sale i sprzęt przystosowany do zajęć. Spotkania są indywidualne, koszt 50 min zajęć wynosi  150 zł.

Zainteresowanych rodziców prosimy o zgłoszenie dziecka poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie Centrum Terapii.

Wspieranie rozwoju małego dziecka

Zdarza się, że rozwój małego dziecka budzi wątpliwości rodziców. Brak umiejętności typowych dla wieku, brak mowy lub jej opóźnienie, brak reakcji na imię, nadwrażliwość, nadruchliwość, agresja – to tylko niektóre z nich. Wielu rodziców zastanawia się, czy i jak sami mogą zacząć terapię dziecka, jak uczyć mowy i komunikacji dziecko niemówiące, jak radzić sobie z niepokojącymi zachowaniami. Szczególnie, że  im wcześniej zacznie się terapię, tym lepiej, a najskuteczniejsza może być właśnie ta prowadzona intensywnie w warunkach domowych.

Program Wspieranie Rozwoju Małego Dziecka (dotyczy dzieci do 30. miesiąca życia) to pakiet spotkań dla rodziców i dzieci – niezależnie od tego, czy posiadają diagnozę czy też nie.

Program zawiera:

 • Od 6 do 8 godzin spotkań diagnostyczno-instruktażowych, w tym:
  • Spotkanie wstępne z rodzicami i dzieckiem (1,5 godziny) – wstępne omówienie zgłaszanych problemów, obserwacja dziecka, ustalenie przebiegu kolejnych spotkań
  • Spotkania diagnostyczno-instruktażowe – pogłębiona obserwacja dziecka w czasie zabaw i proponowanych ćwiczeń,  omówienie metod i technik terapeutycznych, instruktaż dla rodziców, obserwacja pracy rodzica z dzieckiem
 • Zalecenia dla rodziców — opracowanie pisemnych, indywidualnie dopasowanych do potrzeb dziecka wskazań: co obserwować, jak ćwiczyć i monitorować postępy dziecka w terapii
 • Szkolenie „Metoda Zachowań Werbalnych” – zniżka na 6,5-godzinne szkolenie dla rodziców, które uczy ich, jak pomagać dziecku na co dzień i stosować opracowane zalecenia. Więcej na temat szkolenia TUTAJ

W trakcie spotkań terapeuta przeprowadza diagnozę funkcjonalną z wykorzystaniem programu VB-MAPP – program do oceny osiągania kamieni milowych rozwoju i planowania terapii.

Rodzice mają możliwość  kontynuowania spotkań w trybie konsultacyjnym (np. omawiania nagrań swojej pracy z dzieckiem), do ukończenia przez dziecko 30 miesiąca życia.

Jeśli rodzic ma wątpliwości, czy dziecku na tym etapie jest potrzebna diagnoza czy terapia, spotkanie wstępne ma charakter konsultacji i można na nim poprzestać.

Cennik:

 • 1h spotkania –  160 zł – 180 zł
 • opracowanie zaleceń dla rodziców – 245 zł
 • udział w szkoleniu Metoda Zachowań Werbalnych ze zniżką – koszt 200 zł/osobę

Spotkania odbywają się w placówce SCOLAR na Wilanowie lub na Bielanach.

Prowadzenie:

Joanna Mikołajczyk – psycholog, pedagog specjalny, certyfikowany analityk zachowania, superwizor BCBA/PLTB

Weronika Kolczyńska – psycholog, certyfikowany terapeuta behawioralny PLTB

Karolina Osiennik – psycholog, certyfikowany terapeuta behawioralny PLTB

 

Zainteresowanych rodziców prosimy o zgłoszenie dziecka przez formularz zgłoszeniowy na stronie Centrum Terapii.

Wizyty medyczne - lekarz psychiatra dzieci i młodzieży

W Centrum Terapii Wilanów przyjmuje psychiatra dzieci i młodzieży.

 • koszt wizyty u lekarza psychiatry – 400 zł za 45 min.

Zapisy

Mail: [email protected]

Centrum Terapii Wilanów

poniedziałek-piątek: 8:30-19:30

mail: [email protected]

tel. 22 848 43 24; 607 344 840

Centrum Terapii Bielany 

Godziny pracy:

Poniedziałek     8.00 – 15.30

Środa                9:00 — 16.30

Piątek            9:00 — 16.30

mail: [email protected]

tel. 661 274 515