Centrum terapii

Centrum terapii

Oferujemy pomoc na każdym etapie rozwoju dzieci, które zmagają się z zaburzeniami rozwoju, a w szczególności z autyzmem i Zespołem Aspergera. Proces zaczyna się od rzetelnej DIAGNOZY, której nie trzeba się bać. Na jej podstawie planowane są cele terapii i indywidualny program terapeutyczny, a postępy  dziecka w nauce są na bieżąco monitorowane, przyjmujemy dzieci diagnozowane w ośrodkach poza SCOLAR.

Wybierz interesującą Cię terapię:

 1. Terapia indywidualna i konsultacje
 2. Terapia grupowa — treningi umiejętności społecznych 
 3. Logopedia
 4. Fizjoterapia
 5. Wczesna interwencja behawioralna dzieci do 30. miesiąca życia

Terapia indywidualna i konsultacje

Na zajęcia przyjmujemy dzieci z diagnozą  z dowolnego ośrodka diagnostycznego. W ramach terapii indywidualnej można wybrać różne tzw. ścieżki. Indywidualną terapię  opieramy na Stosowanej Analizie Zachowania, która pozwala mierzyć i osiągać konkretne rezultaty.

 • Ścieżka standardowa → po wstępnym spotkaniu z terapeutą ustalany jest kontrakt regulujący liczbę sesji, tryb spotkań (zajęcia z terapeutą odbywają się regularnie) oraz zasady terapii.
 • Ścieżka konsultacyjna → po 2-4 wstępnych godzinach terapii indywidualnej terapeuta układa indywidualny program z zestawem  ćwiczeń i wskazówkami do pracy z dzieckiem w domu. W zależności od tempa uczenia się dziecka dalsze konsultacje odbywają się w cyklu raz w ciągu jednego lub dwóch miesięcy.
 • Ścieżka pakietowa →, jeśli liczba  godzin terapii w miesiącu przekracza 6, można zamówić  tzw., pakiet Pomocy.  Obejmuje on stałą, comiesięczną opłatę za ustaloną liczbę  sesji, uwzględniającą rabat łączny nawet do 30%.
 • Konsultacje wyjazdowe →, gdy dziecko ma trudności w funkcjonowaniu w placówce edukacyjnej, do której uczęszcza na co dzień, w ustaleniu z Rodzicami terapeuta ustala termin i  liczbę wizyt w placówce dziecka. Rodzice powinni uzyskać zgodę kierownictwa placówki dziecka.
 • Konsultacje dla rodziców → wpierają Rodziców, którzy mają wątpliwości i pytania dotyczące postępowania z dzieckiem np. w zakresie trudnych zachowań. Terapeuta doradzi, jak postępować z dzieckiem na co dzień.

Cennik:

 • 1 godz. konsultacji dla rodziców 110 zł
 • 1 godz. konsultacji analityka zachowania BCBA 150 zł
 • 1 godz. terapii indywidualnej w trybie podstawowym i konsultacyjnym 100-120 zł
 • 1 godz. terapii w języku obcym 130 zł
 • 1 godz. terapii indywidualnej w ścieżce pakietowej w zależności od zakresu 70-90 zł
 • Przygotowanie programu terapeutycznego 120 zł
 • Wizyty terapeutyczne w szkole/przedszkolu dziecka, wspierające proces terapii indywidualnej 120 zł
 • Konsultacje w szkole/przedszkolu celem stworzenia procedury postępowania dla pracowników placówki edukacyjnej 130 zł

Zainteresowanych Rodziców prosimy o zgłoszenie dziecka przez formularz zgłoszeniowy umieszczony na stronie Centrum Terapii.

Terapia grupowa - trening umiejętności społecznych

Zajęcia odbywają się w grupach 4-osobowych prowadzonych przez dwóch terapeutów. Ich celem jest rozwijanie m.in. umiejętności wspólnej zabawy i komunikacji z rówieśnikami,  nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktu, radzenie sobie w sytuacjach przegranej, oczekiwania na swoją kolej, odmowy czy dokuczania.

Po otrzymaniu zgłoszenia terapeuta zaprosi Rodziców z dzieckiem na spotkanie rekrutacyjne. Jego celem jest  ocena, czy dziecko może brać udział w terapii i odpowiednie dobranie dzieci do grup. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz orzeczenie o niepełnosprawności dziecka nie jest  wymagane, zajęcia grupowe mają tryb semestralny – rozpoczynają się jesienią i trwają do ferii zimowych,  na TUS przyjmujemy dzieci i młodzież do 15 lat. Dzieci w wieku 3,5-6 lat mają zajęcia w odrębnych grupach. Głównym zadaniem treningów jest rozwijanie interakcji i komunikacji z rówieśnikami.

Koszt TUS to 90 zł za 80 minut terapii.

Zainteresowanych Rodziców prosimy o zgłoszenie dziecka poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie Centrum Terapii.

Logopedia

Terapia logopedyczna  realizowana jest przez logopedów, którzy jednocześnie są  terapeutami codziennie pracującymi z dziećmi z zaburzeniami autyzmu i zespołem aspergera. Są praktykami pracy metodą zachowań werbalnych, dzięki czemu terapia jest mierzalna i pozwala osiągać konkretne rezultaty dużo szybciej.

Spotkania są indywidualne, koszt 1 godziny zajęć wynosi  120 zł.

Zainteresowanych Rodziców prosimy o zgłoszenie dziecka poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie Centrum Terapii.

Fizjoterapia

Fizjoterapia realizowana jest przez fizjoterapeutów, a jednocześnie terapeutów pracujących na co dzień z dziećmi z zaburzeniami autyzmu i zespołem aspergera. Dzięki czemu specjaliści dokładnie wiedzą, jak motywować dzieci do wykonywania ćwiczeń  i potrafią sprawić, aby terapia stała się atrakcyjną zabawą.

Posiadamy sale i sprzęt przystosowany do zajęć. Spotkania są indywidualne, koszt 1 godziny zajęć wynosi  120 zł.

Zainteresowanych rodziców prosimy o zgłoszenie dziecka poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie Centrum Terapii.

Wczesna interwencja behawioralna dzieci do 30. miesiąca życia

Zdarza się, że rozwój małego dziecka budzi wątpliwości rodziców. Brak umiejętności typowych dla wieku, brak mowy lub jej opóźnienie, brak reakcji na imię – to tylko niektóre z nich. Wielu rodziców zastanawia się, jak zacząć terapię małego dziecka, jak uczyć mowy i komunikacji dziecko niemówiące. Tymczasem im wcześniej zacznie się terapię, tym lepiej, szczególnie że najskuteczniejsza jest właśnie w warunkach domowych.

Program Wczesna Interwencja Behawioralna to pakiet spotkań dla Rodziców i dzieci, które nie ukończyły 30. miesiąca życia – niezależnie od tego, czy posiadają diagnozę. Obejmuje 8 godzin spotkań diagnostycznych (w tym diagnoza funkcjonalna z wykorzystaniem narzędzia VB-MAPP), pisemne zalecenia oraz szkolenie dla Rodziców, które wspiera Ich w pomaganiu w rozwoju dziecka. Program zawiera:

 • spotkanie wstępne z Rodzicami i dzieckiem (1,5 godziny).
 • Kolejne dwa spotkania diagnostyczne, poświęcone pogłębionej obserwacji dziecka w czasie ćwiczeń i zabaw (każde po 2 godziny).
 • Spotkanie w domu dziecka, gdzie terapeuta w ciągu 2,5 godziny obserwuje, jak zachowuje się w swoich naturalnych warunkach.
 • zalecenia dla rodziców — opracowanie pisemnych, indywidualnie dopasowanych do dziecka wskazań: co obserwować, jak ćwiczyć i mierzyć postępy dziecka w nauce
 • szkolenie „Metoda Zachowań Werbalnych” – 5-godzinne szkolenie dla rodziców, które uczy ich, jak pomagać dziecku na co dzień i stosować opracowane zalecenia.

W trakcie spotkań terapeuta przeprowadza diagnozę funkcjonalną z wykorzystaniem programu VB-MAPP – program do oceny osiągania kamieni milowych rozwoju i planowania terapii. Na następnych etapach można kontynuować spotkania w trybie konsultacyjnym, do ukończenia przez dziecko 30 miesiąca życia.

 • Łączny koszt Programu wynosi 1450 zł. Jeśli Rodzic ma wątpliwości, czy dziecku na tym etapie jest potrzebna diagnoza lub terapia, spotkanie wstępne ma charakter konsultacji i można na nim poprzestać. Jego cena wynosi 180 zł.

Pozostałe ceny: spotkania diagnostyczne (260,240 zł); spotkanie w domu 350 zł, opracowanie Zaleceń dla Rodziców 220 zł, szkolenie 200 zł Spotkania odbywają się w placówce SCOLAR na Wilanowie.

Prowadzenie: Joanna Mikołajczyk – psycholog, pedagog specjalny, certyfikowany analityk zachowania (BCBA).

Zainteresowanych Rodziców prosimy o zgłoszenie dziecka przez formularz zgłoszeniowy na stronie Centrum Terapii.

Zapisy

Mail: [email protected]

Centrum Terapii Wilanów

poniedziałek-piątek: 8:00-19:30

mail: [email protected]

tel. 22 848 43 24; 607 344 840

Centrum Terapii Bielany 

Poniedziałek  9:00 — 15:00

Wtorek            8:00 — 18:45

Środa               8:00 —  19:00

UWAGA zmiany godzin w czasie wakacji
21.08 pracujemy  8:00 — 16:00
a 28.08  8:00 — 14:00

Czwartek        8:00 — 18:45

Piątek         — w tym dniu prosimy o kontakt z rejestracją w naszej placówce na Wilanowie pod numerem telefonu: 661 225 815

 

mail: [email protected]

tel. 661 274 515