Centrum terapii

Centrum terapii

Oferujemy pomoc  dzieciom (na każdym etapie rozwoju), które zmagają się z zaburzeniami rozwoju, a w szczególności z autyzmem i zespołem Aspergera. Proces zaczyna się od rzetelnej DIAGNOZY, której nie trzeba się bać. Na jej podstawie planowane są cele terapii i indywidualny program terapeutyczny, a postępy  dziecka w nauce są na bieżąco monitorowane. Przyjmujemy dzieci diagnozowane także w innych ośrodkach niż SCOLAR.

Wybierz interesującą Cię formę pomocy:

 1. Wsparcie psychologiczne online w czasie  COVID-19
 2. Konsultacje
 3. Testy diagnostyczne
 4. Terapia indywidualna
 5. Terapia grupowa — treningi umiejętności społecznych 
 6. Logopedia
 7. Fizjoterapia
 8. Wczesna interwencja behawioralna dzieci do 30. miesiąca życia
 9. Wizyty medyczne-lekarz psychiatra dzieci i młodzieży

Wsparcie psychologiczne online w czasie COVID-19

Jeśli w czasie epidemii i przymusowej izolacji nie wiesz:

 •  jak zmotywować dziecko do nauki w domu
 • jak się zmotywować siebie samego do nauki w domu– dla dzieci starszych
 • jak zorganizować obowiązki i czas wolny
 • jak dzielić przestrzeń, gdy wszyscy są w domu: wspólne funkcjonowanie w godzinach pracy i w czasie lekcji
 • jak radzić sobie z izolacją
 • jak pomoc zrozumieć dziecku obecną sytuację i jak się w niej odnaleźć
 • jak radzić sobie z lękiem- jak odreagowywać napięcia  (sposoby redukcji napięcia i rodziców i dzieci, biorąc pod uwagę obecne możliwości)
 • jak pracować z uczniem, zwłaszcza z zaburzeniem ze spektrum autyzmu, w warunkach „szkoły online”

zadzwoń 607 344 840 wew.1 lub napisz [email protected].

Przedstawimy szczegóły oferty.

Konsultacje

Na konsultacje zapraszamy rodziców zaniepokojonych rozwojem lub zachowaniem dziecka, potrzebujących porady odnośnie dalszego postępowania diagnostycznego czy terapeutycznego. Pomagamy także nauczycielom i wychowawcom w wypracowaniu skutecznych metod pracy z dzieckiem z zaburzeniami.

 

 • Konsultacja psychologiczna dziecka z trudnościami dwa godzinne  spotkania (wstępny wywiad z rodzicem i wizyta z dzieckiem) służące wstępnej ocenie rodzaju trudności dziecka i prawdopodobnych przyczyn tych trudności.
 • Konsultacje przesiewowe → kiedy rodzice chcieliby sprawdzić, czy wskazana jest pogłębiona diagnostyka w kierunku zaburzeń ze spektrum autyzmu/zespołu Aspergera.
 • Konsultacje wyjazdowe →, gdy dziecko ma trudności w funkcjonowaniu w placówce edukacyjnej, do której uczęszcza na co dzień, w porozumieniu  z rodzicami , terapeuta ustala termin i  liczbę wizyt w placówce dziecka. Rodzice powinni uzyskać zgodę kierownictwa placówki dziecka.

Cennik:

 • konsultacja dziecka z trudnościami – 300 zł za dwie wizyty
 • konsultacja przesiewowa – 225 zł
 • Konsultacja w szkole/przedszkolu celem stworzenia procedury postępowania dla pracowników placówki edukacyjnej 190-250 zł za godzinę

Zainteresowanych rodziców prosimy o zgłoszenie dziecka przez formularz zgłoszeniowy umieszczony na stronie Centrum Terapii.

Testy diagnostyczne

BADANIE  INTELEKTU

Pomiar inteligencji pozwala oszacować, jakie osoba badana może mieć osiągnięcia (np. w szkole) lub przewidzieć jak powinna sobie  radzić w różnego rodzaju zadaniach (werbalnych  i niewerbalnych)  w odniesieniu do swojego wieku. Diagnoza taka jest użyteczna,  ponieważ pozwala wnioskować o możliwych przyczynach trudności z jakimi zmaga się badany. Bywa, że na jej podstawie można domniemywać o możliwych przyczynach pojawiania się trudności (np. chorobowych czy emocjonalnych) i zastosować najlepszą formę pomocy.

 

Rodzaj zastosowanego w badaniu narzędzia zależy od celu przeprowadzenia badania, jest dostosowany do wieku dziecka i jego funkcjonowania.

Prowadzimy badania następującymi testami:

LEITER – Międzynarodowa Wykonaniowa Skala Leitera – badanie dostępne od kwietnia 2020

IDS-2 Skale Inteligencji i Rozwoju dla Dzieci i Młodzieży

Skala Inteligencji Stanford-Binet 5

Badanie trwa od 1,5 do 2 godzin. Czasem trzeba podzielić je na dwa spotkania. Niekiedy potrzebny jest wstępny wywiad z rodzicem.

Koszt, bez względu na rodzaj testu, wraz z pisemną opinią, to 450 zł.

Zainteresowanych rodziców prosimy o zgłoszenie dziecka poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie Centrum Terapii lub o kontakt z rejestracją.

Terapia indywidualna

Na zajęcia przyjmujemy dzieci z diagnozą  z dowolnego ośrodka diagnostycznego. W ramach terapii indywidualnej można wybrać różne  ścieżki terapeutyczne. Indywidualną terapię  opieramy na Stosowanej Analizie Zachowania, która pozwala mierzyć i osiągać konkretne rezultaty.

 • Ścieżka standardowa → po wstępnym spotkaniu z terapeutą ustalany jest kontrakt regulujący liczbę sesji, tryb spotkań (zajęcia z terapeutą odbywają się regularnie) oraz zasady terapii.
 • Ścieżka konsultacyjna → po 2-4 wstępnych godzinach terapii indywidualnej terapeuta układa indywidualny program z zestawem  ćwiczeń i wskazówkami do pracy z dzieckiem w domu. W zależności od tempa uczenia się dziecka dalsze konsultacje odbywają się w cyklu raz w ciągu jednego lub dwóch miesięcy.

Cennik:

 • 1 godz. konsultacji dla rodziców –  110-130 zł
 • 1 godz. konsultacji analityka zachowania BCBA – 150 zł
 • 1 godz. terapii indywidualnej w trybie standardowym  i konsultacyjnym  – 120-140 zł
 • 1 godz. terapii w języku obcym 130 zł
 • 1,5 godz. terapia rodzinna- 220 zł
 • 1 godz. terapii indywidualnej w ścieżce pakietowej w zależności od zakresu  – 70-90 zł
 • Przygotowanie programu terapeutycznego – 120 zł

Terapia grupowa - trening umiejętności społecznych

Zajęcia odbywają się w grupach 4-osobowych prowadzonych przez dwóch terapeutów. Ich celem jest rozwijanie m.in. umiejętności wspólnej zabawy i komunikacji z rówieśnikami,  nawiązywania  i podtrzymywania kontaktu, radzenia sobie w sytuacjach przegranej, oczekiwania na swoją kolej, odmowy czy dokuczania.

Na TUS przyjmujemy dzieci i młodzież do 15 lat. Dzieci w wieku 3,5-6 lat mają zajęcia w odrębnych grupach.Po otrzymaniu zgłoszenia, rodzice  z dzieckiem są zapraszani na spotkanie rekrutacyjne. Jego celem jest  ocena, czy dziecko może brać udział w terapii i odpowiednie dobranie dzieci do grup. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz orzeczenie o niepełnosprawności dziecka nie jest  wymagane.  Zajęcia grupowe mają tryb semestralny – rozpoczynają się jesienią i trwają do ferii zimowych.   Głównym zadaniem treningów jest rozwijanie interakcji i komunikacji z rówieśnikami.

Koszt TUS to 90 zł za 80 minut terapii.

Zainteresowanych Rodziców prosimy o zgłoszenie dziecka poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie Centrum Terapii.

Logopedia

Terapia logopedyczna  realizowana jest przez logopedów, którzy jednocześnie są  terapeutami codziennie pracującymi z dziećmi z zaburzeniami autyzmu i zespołem Aspergera. Są praktykami pracy metodą zachowań werbalnych, dzięki czemu terapia jest mierzalna i pozwala osiągać konkretne rezultaty dużo szybciej.

Spotkania są indywidualne, koszt 1 godziny zajęć wynosi  120 zł.

Zainteresowanych rodziców prosimy o zgłoszenie dziecka poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie Centrum Terapii.

Fizjoterapia

Fizjoterapia realizowana jest przez fizjoterapeutów, a jednocześnie terapeutów, pracujących na co dzień z dziećmi z zaburzeniami autyzmu i zespołem Aspergera. Dzięki temu specjaliści dokładnie wiedzą, jak motywować dzieci do wykonywania ćwiczeń  i potrafią sprawić, aby terapia stała się atrakcyjną zabawą.

Posiadamy sale i sprzęt przystosowany do zajęć. Spotkania są indywidualne, koszt 1 godziny zajęć wynosi  120 zł.

Zainteresowanych rodziców prosimy o zgłoszenie dziecka poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie Centrum Terapii.

Wspieranie rozwoju małego dziecka

Zdarza się, że rozwój małego dziecka budzi wątpliwości rodziców. Brak umiejętności typowych dla wieku, brak mowy lub jej opóźnienie, brak reakcji na imię, nadwrażliwość, nadruchliwość, agresja – to tylko niektóre z nich. Wielu rodziców zastanawia się, jak zacząć terapię małego dziecka, jak uczyć mowy i komunikacji dziecko niemówiące, jak radzić sobie z niepokojącymi zachowaniami.. Szczególnie, że  im wcześniej zacznie się terapię, tym lepiej a najskuteczniejsza może być właśnie ta prowadzona intensywnie w warunkach domowych.

Program Wspieranie Rozwoju Małego Dziecka (dotyczy dzieci do 30. miesiąca życia) to pakiet spotkań dla rodziców i dzieci – niezależnie od tego, czy posiadają diagnozę czy też nie. Obejmuje 8 godzin spotkań diagnostycznych (w tym diagnoza funkcjonalna z wykorzystaniem narzędzia VB-MAPP), pisemne zalecenia oraz szkolenie dla rodziców, które wspiera ich w pomaganiu w rozwoju dziecka. Program zawiera:

 • Spotkanie wstępne z rodzicami i dzieckiem (1,5 godziny)
 • Dwa spotkania diagnostyczne, poświęcone pogłębionej obserwacji dziecka w czasie ćwiczeń i zabaw (każde po 2 godziny)
 • Spotkanie w domu dziecka, gdzie terapeuta w ciągu 2,5 godziny obserwuje, jak dziecko zachowuje się w swoich naturalnych warunkach
 • Zalecenia dla rodziców — opracowanie pisemnych, indywidualnie dopasowanych do potrzeb dziecka wskazań: co obserwować, jak ćwiczyć i mierzyć postępy dziecka w terapii
 • Szkolenie „Metoda Zachowań Werbalnych” – 6-godzinne szkolenie dla rodziców, które uczy ich, jak pomagać dziecku na co dzień i stosować opracowane zalecenia. Więcej na temat szkolenia TUTAJ

W trakcie spotkań terapeuta przeprowadza diagnozę funkcjonalną z wykorzystaniem programu VB-MAPP – program do oceny osiągania kamieni milowych rozwoju i planowania terapii. Na następnych etapach można kontynuować spotkania w trybie konsultacyjnym, do ukończenia przez dziecko 30 miesiąca życia.

Łączny koszt programu wynosi 1450 zł.

Jeśli rodzic ma wątpliwości, czy dziecku na tym etapie jest potrzebna diagnoza lub terapia, spotkanie wstępne ma charakter konsultacji i można na nim poprzestać. Jego cena wynosi 180 zł.

Pozostałe ceny: spotkania diagnostyczne (265 i 240 zł), spotkanie w domu 350 zł, opracowanie Zaleceń dla rodziców 220 zł, szkolenie 200 zł .

Spotkania odbywają się w placówce SCOLAR na Wilanowie.

Prowadzenie: Joanna Mikołajczyk – psycholog, pedagog specjalny, certyfikowany analityk zachowania (BCBA).

Zainteresowanych rodziców prosimy o zgłoszenie dziecka przez formularz zgłoszeniowy na stronie Centrum Terapii.

Wizyty medyczne - lekarz psychiatra dzieci i młodzieży

W Centrum Terapii Wilanów przyjmuje psychiatra dzieci i młodzieży.

 • koszt wizyty u lekarza psychiatry – 300 zł za 45 min.

Zapisy

Mail: [email protected]

Centrum Terapii Wilanów

poniedziałek-piątek: 8:00-19:30

mail: [email protected]

tel. 22 848 43 24; 607 344 840

Centrum Terapii Bielany 

Godziny pracy:

Poniedziałek 12:00 — 20:00

Wtorek        9:00 — 17:00

Środa         9:00 — 19:00

Czwartek      8:00 — 14:00

Piątek        11:00— 17:00

mail: [email protected]

tel. 661 274 515