BLOK 6

BLOK 6. Zachowania problemowe u osób w spektrum autyzmu

W ramach bloku proponujemy następujące tematy:

  1. Zachowania „trudne”, czyli niepoprawne kontekstowo- skuteczne interwencje w nurcie współczesnej Stosowanej Analizy Zachowania- 3 dni,
  2. Jak „ogarnąć” klasę – 1 dzień.

UWAGA: 3- dniowe Trudne Zachowania w BLOKU 6 od 2- dniowych w BLOKU 2 różnią się:

– rozszerzeniem niektórych kwestii,

– dodatkowymi procedurami,

– ilością ćwiczeń

oraz dodatkową sesją Q&A (pytania od uczestników dotyczące treści szkolenia i ich indywidualnych przypadków).

PROGRAM POSZCZEGÓLNYCH DNI SZKOLENIOWYCH:

1-3 DZIEŃ Zachowania "trudne", czyli niepoprawne kontekstowo- skuteczne interwencje w nurcie współczesnej Stosowanej Analizy Zachowania

SZKOLENIE DLA SPECJALISTÓW
Krzyk, płacz, odmowa, zachowania agresywne i autoagresywne stanowią duże wyzwanie dla osób z najbliższego otoczenia osób przejawiających zachowania trudne.
Dlatego zapraszamy Państwa na wyjątkowe szkolenie, które odpowie na pytania: „jak właściwie reagować na zachowania trudne pacjenta?”, „dlaczego rozwijanie funkcjonalnych zachowań jest najskuteczniejszym rozwiązaniem?”, „czy możliwe jest efektywne poradzenie sobie z agresją i autoagresją podopiecznego?”
Wyjątkowość tego szkolenia polega na tym, że nie tylko przedstawimy Państwu metody o potwierdzonej badaniami naukowymi skuteczności, w nurcie Stosowanej Analizy Zachowania, ale również zaprezentujemy „nowe oblicze” Stosowanej Analizy Zachowania, która promuje etyczne, skoncentrowane na pacjencie, pozytywne i pełne empatii podejście do kwestii zachowań stanowiących wyzwanie, której jednym z wiodących haseł jest „Compassion over compliance” (współczucie ponad posłuszeństwem).

Prowadzący: Joanna Mikołajczyk – psycholog, analityk zachowania, superwizor (BCBA/PLTB)

Czas szkolenia: 3 dni w godz. 9.00- 16.30

PROGRAM:

I. Jaka jest współczesna Stosowana Analiza Zachowania? (Today’s ABA).

II. Czy zachowania „trudne” rzeczywiście są trudne?
1. Co jest dla nas „trudnym” zachowaniem?
2. Czym jest zachowanie nieodpowiednie kontekstowo?
3. Dlaczego „zwalczanie” zachowań „trudnych” to nie jest dobry pomysł?

III. Dlaczego „się zachowujemy”?
1. Zachowanie jako Odpowiedź.
2. Co ma wpływ na zachowanie? – czteroelementowa zależność:
– Zmienne poprzedzające,
– Konsekwencje wzmacniające- skąd wiemy czy wzmacniamy,
– Jak to działa w praktyce- praktyczne przykłady z życia codziennego.
3. Czy stosowanie wzmacniania może mieć niepożądane skutki?
4. Determinizm, czyli każde zachowanie ma swoją przyczynę.
5. Co to są obszary „zachowanio-trudno-genne”?

IV. Definiowanie i mierzenie zachowań.
1. PINPOINT jako precyzyjny opis zachowania.
2. Jak „działa pinpoit”?- ćwiczenia.
3. Jak możemy zbierać dane?

V. Ocena funkcji zachowania.
1. Jak znaleźć funkcję zachowania?
– Czym jest Funkcjonalna Ocena Zachowania i co dzięki niej zyskujemy?
– Ocena pośrednia: kwestionariusze wywiadu (wywiad otwarty wg G.P. Hanley’a; kwestionariusze FAI, MAS, QABF, FAST),
– Ocena opisowa: wykresy punktowe i notatki ABC- przykłady z praktyki,
– Analiza Funkcjonalna „klasyczna” vs Analiza IISCA wg dr G.P. Hanley’a.
2. Możliwe funkcje zachowań niepożądanych.
– Pozyskanie, Ucieczka, Automatycznego wzmacnianie,
– Jak funkcje mogą być połączone?

VI. Modyfikowanie zachowań problemowych.
1. Do czego dążymy? – cele terapii opartych na SAZ.
2. Czy to, co robimy jest właściwe? – aspekty etyczne.
3. Ogólne wskazówki dotyczące planowania interwencji.

VII. Tworzenie i wprowadzanie interwencji.
1. Trzy główne grupy strategii – czy wszystkie są tak samo ważne?
2. Czy możemy zapobiegać zachowaniom niepożądanym?- działania proaktywne/ praktyczne przykłady:
– Co robić, gdy uczeń „walczy o wzmocnienia”? Nasycanie ciągłe i procedura NCR,
– Naucz prosić i odmawiać- Trening Funkcjonalnej Komunikacji (podstawy),
– Co możemy zrobić, żeby nie mieć zachowań „ucieczkowych”?
* Czym jest „kontekst pełen pozytywnych emocji”?
* Ucz się, zanim zaczniesz uczyć,
* Procedura High-P, dawanie wyboru, Zasada Premacka i inne skuteczne narzędzia dla funkcji ucieczki,
* Systematyczne odwrażliwianie- gdy powodem ucieczki jest lęk,
– Zapobieganie zachowaniom trudnym wg G.P. Hanley’a.
3. Rozwijanie zachowań pożądanych/uczenie strategii zastępczych:
– Wzmacnianie różnicujące DRO, DRA, DRI, DRL, DRH, DRD- czy wszystkie reakcje wzmacniamy tak samo? Czy wszystkie zachowania „problemowe” trzeba zminimalizować do „zera”? przykłady z praktyki,
– „Umówmy się!” Czyli jak Kontrakty Behawioralne zmieniają nasze zachowania- przykłady z praktyki,
– Kształtowanie pozytywnych zachowań-  procedura SBT, czyli Terapia oparta na Budowaniu Umiejętności wg dr G.P. Hanley’a.
4. Modyfikowanie konsekwencji- Dlaczego współczesna Stosowana Analiza Zachowania odchodzi od stosowania procedur awersyjnych?
– Wygaszanie- Czym jest, a czym nie jest? Czy zawsze jest bezpieczne? Dlaczego we współczesnym podejściu Stosowanej Analizy Zachowania nie zaleca się „pełnego wygaszania” i co oferuje się w zamian („niepełne” wygaszanie i Kind Extinction),
– Dlaczego karanie NIE jest podstawą modyfikowania zachowań niepożądanych?
– Karanie negatywne- metody i przykłady oraz co możemy „zamiast”?
– Karanie pozytywne- metody i przykłady oraz co możemy „zamiast”?
– Niepożądane skutki i ograniczenia w stosowaniu kar.

Formy szkoleniowe:
– Praca w grupach,
– „Burza mózgów”,
– Dyskusja,
– Pytania z wyborem,
– Filmy,
– Sesja Q&A,
– Praktyczne przykłady z codziennej pracy terapeutycznej.

4 DZIEŃ Jak "ogarnąć" klasę

Prowadzący: Michalina Korzeniewska- pedagog specjalny, analityk zachowania BCBA, nauczyciel w szkole Fundacji Scolar

Czas szkolenia: 1 dzień w godz. 9.00- 16.30

PROGRAM:

1. Skuteczne techniki zarządzania klasą.
2. Propozycje klasowych systemów motywacyjnych i interwencji możliwych do przeprowadzenia w grupie.
3. Najskuteczniejsze techniki proaktywne zmniejszające prawdopodobieństwo pojawienia się zachowań „trudnych” w klasie.

JAK SIĘ ZAPISAĆ?

  1. Wypełnij formularz on-line.
  2. Czekaj na zwrotną wiadomość mailową (zwykle trwa to kilka minut).
  3. Postępuj zgodnie z instrukcją w otrzymanym mailu.

W przypadku pytań, prosimy o kontakt na mail: [email protected].

Przypominamy:

  1. Uczestnik projektu może skorzystać tylko z JEDNEGO Bloku szkoleniowego.
  2. Koszt udziału w projekcie wynosi 175 zł.
  3. Warunkiem uzyskania zaświadczenia jest uczestnictwo we wszystkich 4 dniach szkoleniowych, składających się na dany Blok oraz dopełnienie pozostałych wymaganych formalności (wskazanych w regulaminie w § 6).

GRUPA 1 (ON-LINE):

22-23.06
1-2 dzień: Zachowania trudne
13.07
3 dzień: Zachowania trudne
27.07
4 dzień: Jak ogarnąć klasę

GRUPA 1

Data: 22 czerwca- 27 lipca 2024

Czas trwania: 30 godzin

Miejsce: on-line