Granty

Projekty dofinansowane

Cyklicznie uczestniczymy w konkursach poszukując różnego rodzaju źródeł finansowania naszej działalności statutowej. Prowadzimy projekty roczne i wieloletnie dzięki wsparciu:

  • Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON)
  • Urzędu Miasta Stołecznego Warszawa
  • Mazowieckiej Jednostce Programów Unijnych
  • Urzędu Marszałka Województwa Mazowieckiego