Inspektor ochrony danych (IOD)

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jego obowiązki pełni Damian Grodziński. We wszelkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w tym na potrzeby korzystania z praw przysługujących w związku z przetwarzaniem kontakt z inspektorem możliwy jest pod nr tel.: 22 84843 24 lub adresem e-mail: [email protected].