Aktualności

VB-MAPP Szkolenie

13-14.07.2019 wspólnie z Fundacją SCOLARIS prowadzimy szkolenie „VB-MAPP – Ocena umiejętności i planowanie terapii”.

Jedynka

Autorką ilustracji i scenariusza do filmu o Jedynce jest Aleksandra Rogala, młoda dziewczyna z diagnozą autyzmu, podopieczna SCOLAR. Film był pokazywany na Nation Autism Conference w 2017.

Samodzielność daje szansę

Taki projekt rozpoczęliśmy w kwietniu 2018 dla osób powyżej 18 roku życia z diagnozą całościowych zaburzeń rozwoju i posiadają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.