Aktualności

POMAGAM! – Wiem jak!

Wkrótce ruszamy z naszym programem szkoleń dla otoczenia osób z całościowymi zaburzeniami rozwoju, finansowanym z środków PFRON.

FIZJOTERAPIA

Uwaga, już nie tylko w dzieci z naszych przedszkoli czy szkoły mogą korzystać z fizjoterapii w ramach codziennych zajęć. Zapraszamy.

SAMODZIELNOŚĆ DAJE SZANSĘ

Projekt zwiększający samodzielność 24 dorosłych osób niepełnosprawnych z całościowymi zaburzeniami rozwoju, współfinansowany z środków PFRON.

SAMODZIELNY I NIEZALEŻNY

Projekt terapeutyczny skierowany do dzieci i młodzieży z Zespołem Aspergera, w wieku 6 - 16 lat oraz ich rodziców i opiekunów, współfinansowany z środków Zarząd Województwa Mazowieckiego