Fundacja zamknięta 13-14 sierpnia

Polecamy szkolenia!

Polecamy szkolenia prowadzone przez naszych terapeutów, na których dzielimy się wiedzą. Organizuje je nasz partner Fundacja Scolaris.

DLA DOROSŁYCH - Klub JESTEM ZA

Fundacja SCOLAR rozpoczyna realizację projektu Klub „Jestem ZA”. Działania Klubu prowadzone będą trzy razy w tygodniu, podczas których realizowane będą: …