SAMODZIELNOŚĆ DAJE SZANSĘ 2024/2027

SAMODZIELNOŚĆ DAJE SZANSĘ- rozpoczynamy kolejny raz realizację 3 letniego projektu, którego głównym celem jest zwiększenie samodzielności 36 osób niepełnosprawnych powyżej 18 r.ż. z zaburzeniami rozwoju ze spektrum autyzmu, w szczególności z zespołem Aspergera (ZA), jak również całościowych zaburzeń rozwojowych ze sprzężoną niepełnosprawnością intelektualną.

Zapraszamy mieszkańców województwa mazowieckiego, które ukończyły edukację i nie korzystają z innych stacjonarnych form wsparcia. Warunki jakie winien spełniać uczestnik to posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym.

Projekt realizowany będzie w okresie kwiecień 2024- marzec 2027r.

Obecnie rozpoczynamy rekrutację do pierwszego okresu finansowania od kwietnia 2024 do marca 2025r.

Prowadzimy   rehabilitację ciągłą, mającej na celu rozwój umiejętności społecznych.

Działania realizowane w projekcie to:

1. Zajęcia grupowe:

  • Trening Umiejętności Społecznych,
  • Trening Organizacji Czasu Wolnego,
  • Warsztaty manualne,
  • Zajęcia Terenowe, w czasie których organizowane będą również wyjścia do różnych instytucji kultury i edukacji.

2.  Zajęcia indywidualne.

Działania te poprzedzimy specjalistyczną diagnozą funkcjonalną stanowiącą niezbędny etap procesu rekrutacji oraz określenia rzeczywistego poziomu opanowanych umiejętności oraz występowania zachowań niepożądanych.

Zgłoszenia do projektu przyjmujemy: mailowo na adres [email protected] osobiście po umówieniu się telefonicznym tel. 691 804 727.

Wszystkie niezbędne dokumenty przekażemy po wstępnej rozmowie kwalifikacyjnej.