SAMODZIELNOŚĆ DAJE SZANSĘ 2024/2027

SAMODZIELNOŚĆ DAJE SZANSĘ – rozpoczynamy kolejny raz realizację 3 letniego projektu, którego głównym celem jest zwiększenie samodzielności 24 osób niepełnosprawnych powyżej 18 r.ż. z zaburzeniami rozwoju ze spektrum autyzmu, w szczególności z zespołem Aspergera (ZA), poprzez prowadzenie rehabilitacji ciągłej, mającej na celu rozwój umiejętności społecznych.

Projekt realizowany będzie w okresie kwiecień 2024- marzec 2027r.

Obecnie rozpoczynamy rekrutację do perwszego  okresu finansowania od kwietnia 2024 do marca 2025r.

Działania realizowane w projekcie to:

1. Zajęcia grupowe:

  • Trening Umiejętności Społecznych,
  • Trening Umiejętności Praktycznych,
  • Trening Organizacji Czasu Wolnego,
  • Warsztaty manualne,
  • Zajęcia Terenowe, w czasie których organizowane będą również wyjścia do różnych instytucji kultury i edukacji.

2.  Zajęcia indywidualne.

Działania te poprzedzimy specjalistyczną diagnozą funkcjonalną stanowiącą niezbędny etap procesu rekrutacji oraz określenia rzeczywistego poziomu opanowanych umiejętności oraz występowania zachowań niepożądanych.

Do udziału w projekcie zapraszamy dorosłe osoby z niepełnosprawnościami, z diagnozą całościowych zaburzeń rozwojowych, w szczególności z zespołem Aspergera, jak również całościowych zaburzeń rozwojowych ze sprzężoną niepełnosprawnością intelektualną, mieszkańców m.st. Warszawy, które ukończyły edukację i nie korzystają z innych stacjonarnych form wsparcia. Warunki jakie winien spełniać uczestnik to posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym.

Zgłoszenia do projektu przyjmujemy: mailowo na adres [email protected],  osobiście po umówieniu się telefonicznym tel. 691 804 727.