Diagnoza Autyzm Asperger

Dlaczego diagnoza jest ważna?

Autyzm i zespół Aspergera należą do coraz częściej diagnozowanych zaburzeń rozwojowych. Niezwykle ważne jest, żeby przeprowadzona w tym kierunku diagnoza była kompleksowa.

W diagnozie różnicującej, przeprowadzonej w Fundacji SCOLAR, rodzice uzyskają informacje:

 • Czy dziecko spełnia kryteria charakterystyczne dla Autyzmu lub zespołu Aspergera?
 • Jaka ścieżka terapeutyczna będzie najbardziej dla dziecka odpowiednia, jeśli zaburzenia rozwojowe się potwierdzą.
 • Jakie dokumenty są potrzebne, aby otrzymać dotacje na terapię dziecka.
 • Po diagnozie otrzymają zaświadczenia lekarskie niezbędne do pozyskania dotacji.

Jak przebiega proces diagnozy?

1. Wywiad diagnostyczny

Wizyta bez dziecka

Na podstawie standaryzowanego formularza w trakcie rozmowy z rodzicami diagnosta zbiera informacje dotyczące rozwoju oraz funkcjonowania dziecka. Na wizytę należy przynieść kopie posiadanej dokumentacji medycznej, psychologicznej oraz opinii specjalistów pracujących z dzieckiem. Można mieć także nośnik z 15-20 minutowym nagraniem niepokojących zachowań dziecka w domu. Obecnie te wizyty prowadzone są w formie telefonicznej lub online.

Czas trwania wizyty: 120 minut

2. Obserwacja psychologiczna

Wizyta z dzieckiem

Spotkanie prowadzi dwóch diagnostów (psycholog, pedagog), dzięki temu obserwacja jest rzetelna, a notatki dokładne i szczegółowe. W trakcie tej obserwacji zazwyczaj* prowadzone jest badanie za pomocą narzędzia diagnostycznego ADOS-2, które pozwala opisać zachowania charakterystyczne dla zaburzeń ze spektrum autyzmu. Ich ocena na podstawie ściśle określonych kryteriów umożliwia określenie stopnia zaburzenia. Wizyta przebiega w atmosferze wspólnej zabawy, rozmowy oraz ciekawych zadań proponowanych dziecku, dopasowanych do wieku.

*Są sytuacje, np. w przypadku dziecka lękowego lub wyjątkowo nieśmiałego, kiedy test ADOS nie może zostać wykonany na tej wizycie. Wówczas jest planowana dodatkowa, trzecia obserwacja, w trakcie której dokonywana jest próba przeprowadzenia tego testu. W przypadkach wyjątkowych, np. dziecka mutystycznego, zdarza się, że zespół diagnostyczny w ogóle rezygnuje z przeprowadzenia tego testu na rzecz obserwacji klinicznych.

Czas trwania wizyty: 45-60 minut

3. Obserwacja psychiatryczna

Wizyta z dzieckiem

W trakcie tej wizyty, do psychologa (lub pedagoga specjalnego bądź terapeuty) dołącza lekarz psychiatra dzieci i młodzieży, który nadzoruje cały proces diagnozy. Obserwacja przebiega w trybie podobnym do poprzedniej wizyty. Po wizycie, wypełniany jest formularz diagnostyczny oparty na Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10.

Czas trwania wizyty: 50-60 minut

4. Pogłębiony wywiad medyczny

Wizyta bez dziecka

W trakcie wizyty lekarz psychiatra uzupełnia wywiad rozwojowy korzystając z wystandaryzowanych testów i kwestionariuszy. Wizyta odbywa się w przypadku dzieci powyżej 4 roku życia oraz dzieci, które są bliskie osiągnięcia tego wieku.

Czas trwania wizyty: 60 minut

5. Przekazanie diagnozy

Wizyta bez dziecka

Zalecana jest obecność obojga rodziców. Lekarz psychiatra podsumowuje informacje zebrane podczas wszystkich spotkań oraz przekazuje postawioną na ich podstawie diagnozę. Jest to również czas na udzielenie odpowiedzi na pytania i wyjaśnienie wątpliwości rodziców.

Czas trwania wizyty: 60 minut

6. Otrzymanie dokumentów

Podsumowanie

Po zakończeniu procesu diagnozy rodzice otrzymują zaświadczenie lekarskie z rozpoznaniem zaburzenia oraz ogólnymi wskazówkami dotyczącymi zalecanej terapii. Zaświadczenie jest niezbędne do uzyskania orzeczeń, a tym samym- możliwości uzyskania dofinansowań na terapię dziecka.

Zespół diagnostyczny

lek. med. Ewa Urbanowicz

lek. med. Ewa Urbanowicz

psychiatra dzieci i młodzieży
Pracuje w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, w Poradni dla Dzieci z Autyzmem i Ich Rodzin. Zajmuje się diagnozą zaburzeń ze spektrum autyzmu oraz terapią dzieci...
Przyjmuje w placówce Fundacji na Wilanowie w Warszawie.

Pozostali członkowie zespołu diagnostycznego:

 • mgr Małgorzata Cychowska, psycholog, pedagog specjalny
 • mgr Justyna Gołowin, psycholog
 • mgr Joanna Mikołajczyk, psycholog, pedagog specjalny
 • Marzena Pawlus, psycholog, psychoterapeuta
 • mgr Katarzyna Płucienniczak, psycholog

Jak się zapisać?

 1. Wypełnij formularz on-line.
 2. Czekaj na kontakt.

Po wysłaniu formularza prosimy o oczekiwanie na otrzymanie propozycji rezerwacji wizyt e-mailem.

Koszt diagnozy dziecka do ukończenia 4 lat wynosi 2600 zł (wywiad rozwojowy 450 zł, obserwacja psychologiczna 550 zł, obserwacja psychiatryczna 1000 zł, przekazanie diagnozy 600 zł). Czasem, w wieku granicznym (np. 3 lata 10 miesięcy), lekarz może zdecydować o konieczności przeprowadzenie wywiadu medycznego, co podwyższa koszt diagnozy o 550 zł.

Diagnoza dziecka powyżej ukończonych 4 lat kosztuje 3150 zł (wywiad rozwojowy 450 zł, obserwacja psychologiczna 550 zł, obserwacja psychiatryczna 1000 zł, wywiad medyczny 550 zł, przekazanie diagnozy 600 zł).

Formularz zgłoszeniowy nie jest formularzem kontaktowym.

W przypadku pytań, prosimy o kontakt na mail: [email protected]

Jak wspieramy rodziców?

 1. Szkolenie ZESPÓŁ ASPERGERA— objawy, przyczyny, aspekty socjalno- prawne pomocy dzieciom z zespołem Aspergera (realizowane okresowo w ramach projektu PFRON, szczegóły dostępne tu: https://scolar.pl/szkolenia-4/).
 2. Terapia – po diagnozie rodzice mogą podjąć decyzję o ścieżce terapeutycznej.
  Sprawdź Centrum Terapii.
 3. Placówki edukacyjne – oferujemy Państwu placówki dla dzieci przedszkolnych, szkołę oraz projekt dla dorosłych.